European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

20 august 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 692 −4
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 355 705 174
  2.1 Creanțe asupra FMI 87 334 −6
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 268 371 179
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 181 −360
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 641 49
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 641 49
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 214 261 17
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 197 17
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 214 064 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 098 −1 125
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 571 246 21 504
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 384 639 20 714
  7.2 Alte titluri de valoare 186 607 791
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 307 810 −3 494
Total active 8 052 776 16 762
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 499 866 −872
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 471 755 −16 529
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 665 027 −9 623
  2.2 Facilitatea de depozit 804 713 −6 701
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 015 −205
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 24 266 533
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 803 811 52 504
  5.1 Administrație publică 681 129 45 845
  5.2 Alte pasive 122 682 6 659
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 270 362 −15 766
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 400 −414
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 814 189
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 814 189
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 795 0
10 Alte pasive 307 687 −2 884
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 431 0
Total pasive 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021