European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

20. avgust 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 514.692 −4
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 355.705 174
  2.1 Terjatve do MDS 87.334 −6
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 268.371 179
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.181 −360
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.641 49
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.641 49
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.214.261 17
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 197 17
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.214.064 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.098 −1.125
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.571.246 21.504
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.384.639 20.714
  7.2 Drugi vrednostni papirji 186.607 791
8 Javni dolg v eurih 22.142 0
9 Druga sredstva 307.810 −3.494
Skupaj sredstva 8.052.776 16.762
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.499.866 −872
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.471.755 −16.529
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.665.027 −9.623
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 804.713 −6.701
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.015 −205
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 24.266 533
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 803.811 52.504
  5.1 Sektor država 681.129 45.845
  5.2 Druge obveznosti 122.682 6.659
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 270.362 −15.766
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.400 −414
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.814 189
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.814 189
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.795 0
10 Druge obveznosti 307.687 −2.884
11 Računi prevrednotenja 497.589 0
12 Kapital in rezerve 109.431 0
Skupaj obveznosti 8.052.776 16.762
Annexes
24 August 2021