European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

20.8.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 514 692 −4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 355 705 174
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 87 334 −6
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 268 371 179
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 181 −360
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 641 49
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 641 49
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 214 261 17
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 197 17
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 214 064 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 098 −1 125
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 571 246 21 504
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 384 639 20 714
  7.2 Muut arvopaperit 186 607 791
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 142 0
9 Muut saamiset 307 810 −3 494
Vastaavaa yhteensä 8 052 776 16 762
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 499 866 −872
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 471 755 −16 529
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 665 027 −9 623
  2.2 Talletusmahdollisuus 804 713 −6 701
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 015 −205
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 24 266 533
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 803 811 52 504
  5.1 Julkisyhteisöt 681 129 45 845
  5.2 Muut 122 682 6 659
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 270 362 −15 766
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 400 −414
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 814 189
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 814 189
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 795 0
10 Muut velat 307 687 −2 884
11 Arvonmuutostilit 497 589 0
12 Pääoma ja rahastot 109 431 0
Vastattavaa yhteensä 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021