European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 08 20
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 514 692 −4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 355 705 174
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 87 334 −6
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 268 371 179
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 181 −360
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 641 49
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 641 49
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 214 261 17
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 197 17
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 214 064 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 098 −1 125
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 571 246 21 504
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 384 639 20 714
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 186 607 791
8 Valdžios skola eurais 22 142 0
9 Kitas turtas 307 810 −3 494
Visas turtas 8 052 776 16 762
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 499 866 −872
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 471 755 −16 529
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 665 027 −9 623
  2.2 Indėlių galimybė 804 713 −6 701
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 015 −205
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 266 533
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 803 811 52 504
  5.1 Valdžiai 681 129 45 845
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 682 6 659
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 270 362 −15 766
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 400 −414
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 814 189
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 814 189
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 795 0
10 Kiti įsipareigojimai 307 687 −2 884
11 Perkainojimo sąskaitos 497 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 431 0
Visi įsipareigojimai 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021