European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

20. august 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 514 692 −4
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 355 705 174
  2.1 Nõuded IMFi vastu 87 334 −6
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 268 371 179
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 181 −360
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 641 49
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 641 49
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 214 261 17
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 197 17
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 214 064 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 098 −1 125
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 571 246 21 504
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 384 639 20 714
  7.2 Muud väärtpaberid 186 607 791
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 142 0
9 Muud varad 307 810 −3 494
Varad kokku 8 052 776 16 762
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 499 866 −872
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 471 755 −16 529
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 665 027 −9 623
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 804 713 −6 701
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 015 −205
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 24 266 533
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 803 811 52 504
  5.1 Valitsussektor 681 129 45 845
  5.2 Muud kohustused 122 682 6 659
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 270 362 −15 766
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 400 −414
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 814 189
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 814 189
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 795 0
10 Muud kohustused 307 687 −2 884
11 Ümberhindluskontod 497 589 0
12 Kapital ja reservid 109 431 0
Kohustused kokku 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021