European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

20. srpna 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 514 692 −4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 355 705 174
  2.1 Pohledávky za MMF 87 334 −6
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 268 371 179
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 181 −360
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 641 49
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 641 49
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 214 261 17
  5.1 Hlavní refinanční operace 197 17
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 214 064 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 098 −1 125
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 571 246 21 504
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 384 639 20 714
  7.2 Ostatní cenné papíry 186 607 791
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 142 0
9 Ostatní aktiva 307 810 −3 494
Aktiva celkem 8 052 776 16 762
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 499 866 −872
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 471 755 −16 529
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 665 027 −9 623
  2.2 Vkladová facilita 804 713 −6 701
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 015 −205
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 24 266 533
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 803 811 52 504
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 681 129 45 845
  5.2 Ostatní závazky 122 682 6 659
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 270 362 −15 766
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 400 −414
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 814 189
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 814 189
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 795 0
10 Ostatní závazky 307 687 −2 884
11 Účty přecenění 497 589 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 431 0
Pasiva celkem 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021