European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

20. augusta 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 514 692 −4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 355 705 174
  2.1 Pohľadávky voči MMF 87 334 −6
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 268 371 179
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 181 −360
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 641 49
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 641 49
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 214 261 17
  5.1 Hlavné refinančné operácie 197 17
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 214 064 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 098 −1 125
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 571 246 21 504
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 384 639 20 714
  7.2 Ostatné cenné papiere 186 607 791
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 142 0
9 Ostatné aktíva 307 810 −3 494
Aktíva spolu 8 052 776 16 762
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 499 866 −872
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 471 755 −16 529
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 665 027 −9 623
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 804 713 −6 701
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 015 −205
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 266 533
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 803 811 52 504
  5.1 Verejná správa 681 129 45 845
  5.2 Ostatné záväzky 122 682 6 659
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 270 362 −15 766
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 400 −414
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 814 189
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 814 189
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 795 0
10 Ostatné záväzky 307 687 −2 884
11 Účty precenenia 497 589 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 431 0
Pasíva spolu 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021