European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

20. august 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 514.692 −4
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 355.705 174
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 87.334 −6
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 268.371 179
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.181 −360
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.641 49
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.641 49
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.214.261 17
  5.1 Primære markedsoperationer 197 17
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.214.064 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.098 −1.125
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.571.246 21.504
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.384.639 20.714
  7.2 Andre værdipapirer 186.607 791
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.142 0
9 Andre aktiver 307.810 −3.494
Aktiver i alt 8.052.776 16.762
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.499.866 −872
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.471.755 −16.529
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.665.027 −9.623
  2.2 Indlånsfacilitet 804.713 −6.701
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.015 −205
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 24.266 533
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 803.811 52.504
  5.1 Offentlig forvaltning og service 681.129 45.845
  5.2 Andre forpligtelser 122.682 6.659
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 270.362 −15.766
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.400 −414
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.814 189
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.814 189
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.795 0
10 Andre forpligtelser 307.687 −2.884
11 Revalueringskonti 497.589 0
12 Kapital og reserver 109.431 0
Passiver i alt 8.052.776 16.762
Annexes
24 August 2021