Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

2. listopada 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 559 278 0 10 505
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 351 312 1 281 −10 466
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 84 709 −41 −1 833
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 266 603 1 322 −8 634
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 241 −832 −1 537
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 391 −164 13
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 391 −164 13
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 753 336 156 431 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 221 −639 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 752 115 157 070 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 34 598 −2 091 2
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 199 848 −1 168 259
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 735 0 −69
9 Ostala imovina 294 919 5 392 783
Ukupno imovina 6 705 112 179 314 −9 017
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 387 949 1 881 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 303 063 246 996 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 495 354 161 530 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 398 −50 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 787 807 −74 577 0
  5.1 Opća država 732 752 −77 336 0
  5.2 Ostale obveze 55 055 2 759 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 219 021 2 814 26
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 828 94 −182
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 636 81 −305
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 636 81 −305
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 888 0 −1 222
10 Ostale obveze 279 144 2 116 −7 890
11 Računi revalorizacije 543 498 0 556
12 Kapital i pričuve 108 880 −42 0
Ukupno obveze 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020