Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 10 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 559 278 0 10 505
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 351 312 1 281 −10 466
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 709 −41 −1 833
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 603 1 322 −8 634
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 241 −832 −1 537
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 391 −164 13
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 391 −164 13
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 753 336 156 431 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 221 −639 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 752 115 157 070 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 598 −2 091 2
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 199 848 −1 168 259
8 Valdžios skola eurais 22 735 0 −69
9 Kitas turtas 294 919 5 392 783
Visas turtas 6 705 112 179 314 −9 017
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 387 949 1 881 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 303 063 246 996 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Indėlių galimybė 495 354 161 530 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 398 −50 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 787 807 −74 577 0
  5.1 Valdžiai 732 752 −77 336 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 55 055 2 759 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 219 021 2 814 26
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 828 94 −182
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 636 81 −305
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 636 81 −305
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 888 0 −1 222
10 Kiti įsipareigojimai 279 144 2 116 −7 890
11 Perkainojimo sąskaitos 543 498 0 556
12 Kapitalas ir rezervai 108 880 −42 0
Visi įsipareigojimai 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020