Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

2. října 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 559 278 0 10 505
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 351 312 1 281 −10 466
  2.1 Pohledávky za MMF 84 709 −41 −1 833
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 266 603 1 322 −8 634
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 241 −832 −1 537
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 391 −164 13
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 391 −164 13
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 753 336 156 431 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 221 −639 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 752 115 157 070 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 598 −2 091 2
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Ostatní cenné papíry 199 848 −1 168 259
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 735 0 −69
9 Ostatní aktiva 294 919 5 392 783
Aktiva celkem 6 705 112 179 314 −9 017
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 387 949 1 881 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 303 063 246 996 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Vkladová facilita 495 354 161 530 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 398 −50 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 787 807 −74 577 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 732 752 −77 336 0
  5.2 Ostatní závazky 55 055 2 759 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 219 021 2 814 26
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 828 94 −182
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 636 81 −305
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 636 81 −305
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 888 0 −1 222
10 Ostatní závazky 279 144 2 116 −7 890
11 Účty přecenění 543 498 0 556
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 880 −42 0
Pasiva celkem 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020