SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

2. oktober 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 559.278 0 10.505
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 351.312 1.281 −10.466
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.709 −41 −1.833
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 266.603 1.322 −8.634
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 22.241 −832 −1.537
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.391 −164 13
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.391 −164 13
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.753.336 156.431 0
  5.1 Primære markedsoperationer 1.221 −639 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.752.115 157.070 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.598 −2.091 2
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.654.302 19.297 −8.247
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.454.455 20.464 −8.505
  7.2 Andre værdipapirer 199.848 −1.168 259
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.735 0 −69
9 Andre aktiver 294.919 5.392 783
Aktiver i alt 6.705.112 179.314 −9.017
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.387.949 1.881 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.303.063 246.996 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.807.710 85.466 0
  2.2 Indlånsfacilitet 495.354 161.530 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.398 −50 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 787.807 −74.577 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 732.752 −77.336 0
  5.2 Andre forpligtelser 55.055 2.759 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 219.021 2.814 26
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.828 94 −182
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.636 81 −305
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.636 81 −305
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.888 0 −1.222
10 Andre forpligtelser 279.144 2.116 −7.890
11 Revalueringskonti 543.498 0 556
12 Kapital og reserver 108.880 −42 0
Passiver i alt 6.705.112 179.314 −9.017
Annexes
7 October 2020