Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

2 octombrie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 559 278 0 10 505
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 351 312 1 281 −10 466
  2.1 Creanțe asupra FMI 84 709 −41 −1 833
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 266 603 1 322 −8 634
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 22 241 −832 −1 537
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 391 −164 13
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 391 −164 13
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 753 336 156 431 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 221 −639 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 752 115 157 070 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 34 598 −2 091 2
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 654 302 19 297 −8 247
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 454 455 20 464 −8 505
  7.2 Alte titluri de valoare 199 848 −1 168 259
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 735 0 −69
9 Alte active 294 919 5 392 783
Total active 6 705 112 179 314 −9 017
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 387 949 1 881 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 303 063 246 996 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 807 710 85 466 0
  2.2 Facilitatea de depozit 495 354 161 530 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 7 398 −50 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 787 807 −74 577 0
  5.1 Administrație publică 732 752 −77 336 0
  5.2 Alte pasive 55 055 2 759 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 219 021 2 814 26
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 828 94 −182
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 636 81 −305
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 636 81 −305
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 888 0 −1 222
10 Alte pasive 279 144 2 116 −7 890
11 Conturi de reevaluare 543 498 0 556
12 Capital și rezerve 108 880 −42 0
Total pasive 6 705 112 179 314 −9 017
Annexes
7 October 2020