Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 18. srpnja 2014.

22. srpnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 18. srpnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,1 milijardu EUR na 213 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
17. srpnja 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima - 75 milijuna USD
17. srpnja 2014. 84-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 124 milijuna USD -

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2,4 milijarde EUR na 361,7 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,4 milijarde EUR na 965,6 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 4 milijarde EUR na 103,2 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 0,1 milijardu EUR na 508,9 milijarda EUR. U srijedu, 16. srpnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 94,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 99,9 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 3,7 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,7 milijarda EUR (u odnosu na 0,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 22,7 milijarda EUR (u odnosu na 20,2 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 0,7 milijarda EUR na 204,1 milijardu EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 18. srpnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 156,3 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 33,8 milijarda EUR odnosno 14 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 4,9 milijarda EUR na 211,1 milijardu EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 431 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 248 173 −1 033
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 637 −4
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 166 536 −1 028
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 543 1 601
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 514 1 008
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 514 1 008
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 531 683 2 522
5.1 Glavne operacije refinanciranja 99 908 5 757
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 431 074 −3 737
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 701 500
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 1
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 68 263 7 378
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 565 760 −3 016
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 204 110 −656
7.2 Ostali vrijednosni papiri 361 650 −2 360
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 705 0
9 Ostala imovina 243 401 −3 069
Ukupno imovina 2 062 474 5 391
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 965 584 395
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 233 878 7 533
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 211 103 4 948
2.2 Novčani depoziti 22 718 2 534
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 57 51
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 965 752
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 140 925 −3 154
5.1 Opća država 103 184 −4 047
5.2 Ostale obveze 37 741 893
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 52 237 −961
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 288 223
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 026 229
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 026 229
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 208 475 372
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 311 2
Ukupno obveze 2 062 474 5 391
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije