Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.7.2014

22.7.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.7.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 213 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.7.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
17.7.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 124 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,4 miljardilla eurolla 361,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 965,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4 miljardilla eurolla 103,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 508,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.7.2014 erääntyi 94,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 99,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 3,7 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 22,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 20,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,7 miljardilla eurolla 204,1 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 18.7.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 156,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 33,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,9 miljardilla eurolla 211,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 431 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 248 173 −1 033
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 637 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 166 536 −1 028
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 543 1 601
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 514 1 008
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 514 1 008
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 531 683 2 522
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 99 908 5 757
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 431 074 −3 737
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 701 500
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 68 263 7 378
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 565 760 −3 016
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 204 110 −656
7.2 Muut arvopaperit 361 650 −2 360
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 705 0
9 Muut saamiset 243 401 −3 069
Vastaavaa yhteensä 2 062 474 5 391
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 965 584 395
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 233 878 7 533
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 211 103 4 948
2.2 Talletusmahdollisuus 22 718 2 534
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 57 51
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 965 752
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 140 925 −3 154
5.1 Julkisyhteisöt 103 184 −4 047
5.2 Muut 37 741 893
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 52 237 −961
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 288 223
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 026 229
8.1 Talletukset ja muut velat 5 026 229
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 208 475 372
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 311 2
Vastattavaa yhteensä 2 062 474 5 391
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle