Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. július 18.

2014. július 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. július 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,1 milliárd euróval 213 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. július 17. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 75 millió USD
2014. július 17. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 124 millió USD -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,4 milliárd euróval 361,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval, 965,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4 milliárd euróval csökkent, 103,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 0,1 milliárd euróval 508,9 milliárd euróra csökkent. 2014. július 16-án, szerdán lejárt egy 94,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 99,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 3,7 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 22,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 20,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,7 milliárd euróval 204,1 milliárd euróra csökkent. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. július 18-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 156,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 33,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,9 milliárd euróval 211,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 431 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 248 173 −1 033
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 637 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 166 536 −1 028
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 543 1 601
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 514 1 008
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 514 1 008
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 531 683 2 522
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 99 908 5 757
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 431 074 −3 737
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 701 500
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 68 263 7 378
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 565 760 −3 016
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 204 110 −656
7.2 Egyéb értékpapírok 361 650 −2 360
8 Euróban denominált államadósság 26 705 0
9 Egyéb eszközök 243 401 −3 069
Eszközök összesen 2 062 474 5 391
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 965 584 395
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 233 878 7 533
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 211 103 4 948
2.2 Betéti rendelkezésre állás 22 718 2 534
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 57 51
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 965 752
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 140 925 −3 154
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 103 184 −4 047
5.2 Egyéb kötelezettségek 37 741 893
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 52 237 −961
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 288 223
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 026 229
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 026 229
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 475 372
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 311 2
Források összesen 2 062 474 5 391
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok