Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. juuli 2014

22. juuli 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. juulil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 213 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. juuli 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit
17. juuli 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 124 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,4 miljardi euro võrra 361,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,4 miljardi euro võrra 965,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4 miljardi euro võrra 103,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 0,1 miljardi euro võrra 508,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. juulil 2014 möödus 94,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 99,9 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3,7 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 22,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 20,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 204,1 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 18. juulil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 156,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 33,8 miljardi ja 14 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,9 miljardi euro võrra 211,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 431 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 248 173 −1 033
2.1 Nõuded RVFle 81 637 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 166 536 −1 028
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 543 1 601
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 514 1 008
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 514 1 008
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 531 683 2 522
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 99 908 5 757
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 431 074 −3 737
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 701 500
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 68 263 7 378
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 565 760 −3 016
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 204 110 −656
7.2 Muud väärtpaberid 361 650 −2 360
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 705 0
9 Muud varad 243 401 −3 069
Varad kokku 2 062 474 5 391
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 965 584 395
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 233 878 7 533
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 211 103 4 948
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 22 718 2 534
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 57 51
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 965 752
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 140 925 −3 154
5.1 Valitsussektor 103 184 −4 047
5.2 Muud kohustused 37 741 893
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 52 237 −961
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 288 223
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 026 229
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 026 229
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 208 475 372
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 311 2
Kohustused kokku 2 062 474 5 391
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid