Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. liepos 18 d.

2014 m. liepos 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. liepos 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 213 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. liepos 17 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių
2014 m. liepos 17 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 124 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 361,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 965,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4 mlrd. eurų – iki 103,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 508,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. liepos 16 d., baigėsi 94,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 99,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 3,7 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 22,7 mlrd. eurų (palyginti su 20,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 204,1 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal pirmąją ir antrąją padengtų obligacijų pirkimo programas, išpirkimo. Dėl to 2014 m. liepos 18 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 156,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 33,8 mlrd. eurų ir 14 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 211,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 431 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 248 173 −1 033
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 637 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 166 536 −1 028
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 543 1 601
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 514 1 008
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 514 1 008
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 531 683 2 522
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 99 908 5 757
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 431 074 −3 737
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 701 500
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 68 263 7 378
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 565 760 −3 016
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 204 110 −656
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 361 650 −2 360
8 Valdžios skola eurais 26 705 0
9 Kitas turtas 243 401 −3 069
Visas turtas 2 062 474 5 391
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 965 584 395
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 233 878 7 533
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 211 103 4 948
2.2 Indėlių galimybė 22 718 2 534
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 57 51
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 965 752
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 140 925 −3 154
5.1 Valdžiai 103 184 −4 047
5.2 Kiti įsipareigojimai 37 741 893
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 52 237 −961
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 288 223
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 026 229
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 026 229
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 475 372
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 311 2
Visi įsipareigojimai 2 062 474 5 391
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai