Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 iulie 2014

22 iulie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 iulie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 213 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
17 iulie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile - 75 de milioane USD
17 iulie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 124 de milioane USD -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 2,4 miliarde EUR, până la 361,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 965,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 4 miliarde EUR, până la 103,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 508,9 miliarde EUR. Miercuri, 16 iulie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 94,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 99,9 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 3,7 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 22,7 miliarde EUR (faţă de 20,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 204,1 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 18 iulie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 156,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 33,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 4,9 miliarde EUR, până la 211,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 431 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 248 173 −1 033
2.1 Creanţe asupra FMI 81 637 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 166 536 −1 028
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 543 1 601
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 514 1 008
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 514 1 008
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 531 683 2 522
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 99 908 5 757
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 431 074 −3 737
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 701 500
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 68 263 7 378
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 565 760 −3 016
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 204 110 −656
7.2 Alte titluri 361 650 −2 360
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 705 0
9 Alte active 243 401 −3 069
Total active 2 062 474 5 391
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 965 584 395
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 233 878 7 533
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 211 103 4 948
2.2 Facilitatea de depozit 22 718 2 534
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 57 51
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 965 752
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 140 925 −3 154
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 103 184 −4 047
5.2 Alte angajamente 37 741 893
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 52 237 −961
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 288 223
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 026 229
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 026 229
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 208 475 372
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 311 2
Total pasive 2 062 474 5 391
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media