Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 mai 2010

18 mai 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 mai 2010, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 10,4 miliarde EUR, până la 180,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunii de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos). În plus, poziţia netă a Eurosistemului a fost influenţată de aplicarea Planului de operaţiuni financiare ( Financial Transactions Plan - FTP) al FMI, pe baza căruia se face repartizarea de fonduri prevăzute de acordurile FMI între membrii FMI care au fost incluşi în FTP. Planul a fost aplicat în vederea finanţării unui acord stand-by încheiat de FMI cu un stat membru al Uniunii Europene la data de 9 mai 2010. Băncile centrale ale ţărilor membre ale FMI care sunt incluse în FTP acţionează în calitate de agenţi fiscali ai acestora.

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în USD

În urma anunţului făcut de BCE într-un comunicat de presă din data de 10 mai 2010 cu privire la reactivarea operaţiunilor sale de furnizare de lichiditate în USD, o operaţiune în valoare de 9,2 miliarde USD, cu scadenţa la opt zile, a fost decontată la data de 12 mai 2010. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,1 miliarde EUR, până la 308,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,5 miliarde EUR, până la 805 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 10,6 miliarde EUR, până la 109,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 103,1 miliarde EUR, până la 581,1 miliarde EUR. Miercuri, 12 mai 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 90,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 99,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 15,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 20,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 13 mai 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 0,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 35,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 2,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 225,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 282 de miliarde EUR).

Conform comunicatului din data de 10 mai 2010, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât efectuarea unor intervenţii pe pieţele instrumentelor de îndatorare publice şi private din zona euro (prin intermediul programului său destinat pieţelor titlurilor de valoare) pentru a asigura adâncime şi lichiditate pe segmentele pieţei afectate de perturbări. Achiziţiile respective sunt înregistrate la poziţia titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active). Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 17 miliarde EUR, până la 68,7 miliarde EUR, datorită achiziţiei de 16,3 miliarde EUR, efectuată în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, şi achiziţiei de 0,8 miliarde EUR, efectuată în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 129,6 miliarde EUR, până la 301,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 697 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 214 961 5 357
2.1 Creanţe asupra FMI 69 660 3 175
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 145 301 2 181
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 173 6 413
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 446 −380
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 446 −380
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 806 663 46 686
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 99 570 9 253
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 706 880 39 636
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 167 −2 215
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 45 12
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 36 688 2 741
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 377 311 17 127
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 68 692 17 044
7.2 Alte titluri 308 619 83
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 576 0
9 Alte active 253 427 1 758
Total active 2 062 943 79 701
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 805 040 2 455
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 527 411 73 235
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 301 800 129 638
2.2 Facilitatea de depozit 225 606 −56 407
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 572 −53
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 117 238 9 381
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 109 164 10 580
5.2 Alte angajamente 8 074 −1 199
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 45 563 −11 096
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 447 661
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 384 722
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 384 722
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 171 392 4 395
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 76 657 0
Total pasive 2 062 943 79 701
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media