Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. mai 2010

18. mai 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

14. mail 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisava operatsiooni tulemusel 10,4 miljardi euro võrra 180,3 miljardi euroni (vt allpool). Eurosüsteemi netopositsiooni mõjutas ka RVFi finantstehingute kava rakendamine, mille käigus jaotatakse RVFi rahalisi vahendeid finantstehingute kavasse kuuluvate RVFi liikmete vahel. Kava raames rahastati valmisolekulaenude kokkulepet, mille kohta RVF tegi ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kasuks otsuse 9. mail 2010. Finantstehingute kavasse kuuluvate RVFi liikmesriikide keskpangad tegutsevad nende fiskaalagentidena.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Pärast seda, kui EKP teatas 2010. aasta 10. mai pressiteates USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide taaskäivitamisest, teostati 12. mail 2010 operatsioon väärtusega 9,2 miljardit USA dollarit ja tähtajaga kaheksa päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 308,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,5 miljardi euro võrra 805 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,6 miljardi euro võrra 109,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 103,1 miljardi euro võrra 581,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. mail 2010 möödus 90,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 99,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus 15,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 20,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 13. mail 2010 möödus 0,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 35,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 225,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 282 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Nagu 2010. aasta 10. mail teatati, otsustas nõukogu võtta väärtpaberiturgude programmi raames sekkumismeetmeid euroala avaliku sektori ja erasektori võlakirjaturgudel, et tagada sügavus ja likviidsus häiritud turusegmentides. Need ostud kajastuvad varade kirjes 7.1 ( rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17 miljardi euro võrra 68,7 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 16,3 miljardi euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 0,8 miljardi euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 129,6 miljardi euro võrra 301,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 697 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 214 961 5 357
2.1 Nõuded RVFle 69 660 3 175
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 145 301 2 181
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 35 173 6 413
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 446 −380
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 446 −380
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 806 663 46 686
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 99 570 9 253
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 706 880 39 636
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 167 −2 215
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 45 12
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 688 2 741
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 377 311 17 127
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 68 692 17 044
7.2 Muud väärtpaberid 308 619 83
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 576 0
9 Muud varad 253 427 1 758
Varad kokku 2 062 943 79 701
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 805 040 2 455
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 527 411 73 235
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 301 800 129 638
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 225 606 −56 407
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 572 −53
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 117 238 9 381
5.1 Valitsussektor 109 164 10 580
5.2 Muud kohustused 8 074 −1 199
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 45 563 −11 096
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 447 661
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 384 722
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 384 722
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 171 392 4 395
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 76 657 0
Kohustused kokku 2 062 943 79 701
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid