Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gegužės 14 d.

2010 m. gegužės 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gegužės 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų, vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,4 mlrd. eurų – iki 180,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais (žr. žemiau). Be to, Eurosistemos grynajai pozicijai turėjo įtakos TVF finansinių sandorių plano (FSP), kuriuo TVF programų finansavimas paskirstomas tarp į FSP įtrauktų TVF narių, taikymas. FSP taikytas vienos Europos Sąjungos valstybės narės prevencinei programai, kurią TVF patvirtino 2010 m. gegužės 9 d., finansuoti. Kai TVF šalys narės dalyvauja FSP, jų centriniai bankai veikia kaip jų fiskaliniai agentai.

Likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais

Po to, kai ECB savo 2010 m. gegužės 10 d. pranešime spaudai paskelbė apie likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais atnaujinimą, 2010 m. gegužės 12 d. buvo įvykdyta 9,2 mlrd. JAV dolerių vertės 8 d. operacija. Šį sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) su Federaline rezervų sistema sudarytą laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų liniją).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 308,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 805 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,6 mlrd. eurų – iki 109,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 103,1 mlrd. eurų – iki 581,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gegužės 12 d., baigėsi 90,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 99,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 15,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 20,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. gegužės 13 d., baigėsi 0,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 35,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 2,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 225,6 mlrd. eurų (palyginti su 282 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Kaip paskelbta 2010 m. gegužės 10 d., ECB valdančioji taryba nusprendė vykdyti intervencijas į euro zonos vyriausybės ir privačių skolos vertybinių popierių rinkas (pagal savo Vertybinių popierių rinkų programą), kad užtikrintų nefunkcionuojančių rinkos segmentų gylį ir likvidumą. Šie pirkimai įtraukti į 7.1 straipsnį turto dalyje „ Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“. Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 17 mlrd. eurų iki 68,7 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 16,3 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 0,8 mlrd. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 129,6 mlrd. eurų – iki 301,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 697 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 214 961 5 357
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 660 3 175
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 145 301 2 181
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 173 6 413
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 446 −380
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 446 −380
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 806 663 46 686
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 99 570 9 253
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 706 880 39 636
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 167 −2 215
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 45 12
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 688 2 741
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 377 311 17 127
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 68 692 17 044
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 308 619 83
8 Valdžios skola eurais 35 576 0
9 Kitas turtas 253 427 1 758
Visas turtas 2 062 943 79 701
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 805 040 2 455
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 527 411 73 235
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 301 800 129 638
2.2 Indėlių galimybė 225 606 −56 407
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 572 −53
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 117 238 9 381
5.1 Valdžiai 109 164 10 580
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 074 −1 199
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 45 563 −11 096
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 447 661
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 384 722
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 384 722
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 171 392 4 395
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 76 657 0
Visi įsipareigojimai 2 062 943 79 701