Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. május 14.

2010. május 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. május 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint egy USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügylet következtében (lásd lentebb) 10,4 milliárd euróval nőtt, 180,3 milliárd euróra. Az eurorendszer nettó pozícióját az IMF pénzügyi tranzakciós tervezetének (Financial Transactions Plan – FTP) életbe lépése is befolyásolta, amelynek keretében az IMF-programok finanszírozása megoszlik az FTP-ben részt vevő IMF-tagok között. Az FTP aktiválására az IMF 2010. május 9-i döntése nyomán került sor, amelynek tárgya az EU egyik tagállamának javára létrehozott rendelkezésre állási program finanszírozása. Noha az FTP résztvevői maguk az IMF-tagországok, fiskális megbízottjukként központi bankjaik járnak el.

USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek

Az EKB 2010. május 10-i sajtóközleményében bejelentette, hogy reaktiválja USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveleteit. Ennek megfelelően 2010. május 12-én nyolcnapos műveletet számoltak el 9,2 milliárd euro értékben az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 308,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval nőtt, 805 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,6 milliárd euróval 109,2  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 103,1 milliárd euróval 581,1 milliárd euróra emelkedett. 2010. május 12-én, szerdán lejárt egy 90,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 99,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 15,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 20,5 milliárd euro értékben. 2010. május 13-án, csütörtökön lejárt egy 0,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 35,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 225,6 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 282 milliárd euróval).

Szintén a 2010. május 10-i bejelentésnek megfelelően a Kormányzótanács úgy határozott, hogy Értékpapír-piaci Program (Securities Markets Programme) keretében interveniál az euroövezeti állami és magánszektorbeli kibocsátású, adósságot megtestesítő értékpapírok piacain, amivel biztosítani kívánja a diszfunkcionális piaci szegmensek „mélységét” és likviditását. Ezen értékpapír-vásárlások a 7.1 tételben ( monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány) kerülnek kimutatásra. Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17 milliárd euróval 68.7 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 16,3 milliárd eurós értékpapír-vásárlás, valamint az euróban denominált fedezettkötvény-vásárlási program kertében végrehajtott 0,8 milliárd eurós kötvényvásárlás állt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 129,6 milliárd euróval 301,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 697 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 214 961 5 357
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 660 3 175
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 145 301 2 181
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 173 6 413
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 446 −380
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 446 −380
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 806 663 46 686
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 99 570 9 253
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 706 880 39 636
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 167 −2 215
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 45 12
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 36 688 2 741
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 377 311 17 127
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 68 692 17 044
7.2 Egyéb értékpapírok 308 619 83
8 Euróban denominált államadósság 35 576 0
9 Egyéb eszközök 253 427 1 758
Eszközök összesen 2 062 943 79 701
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 805 040 2 455
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 527 411 73 235
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 301 800 129 638
2.2 Betéti rendelkezésre állás 225 606 −56 407
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 572 −53
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 117 238 9 381
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 109 164 10 580
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 074 −1 199
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 45 563 −11 096
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 447 661
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 384 722
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 384 722
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 171 392 4 395
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 76 657 0
Források összesen 2 062 943 79 701
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok