Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 ianuarie 2009

13 ianuarie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 ianuarie 2009, scăderea de 22 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 7,9 miliarde EUR, până la 358,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate. Joi, 8 ianuarie 2009, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 52,4 miliarde USD, cu scadenţa la 16 zile, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 41,1 miliarde USD, cu scadenţa la şapte zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 5,4 miliarde USD, cu scadenţa la 16 zile, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 3,3 miliarde USD, cu scadenţa la şapte zile, a fost decontată. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 7 ianuarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 22,6 miliarde CHF, cu scadenţa la opt zile, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 25,2 miliarde CHF, cu scadenţa la şapte zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Luni, 5 ianuarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în valoare de 0,5 miliarde EUR, cu scadenţa la cinci zile, a ajuns la scadenţă, afectând creanţele în valută asupra nerezidenţilor zonei euro (poziţia 4 din active). Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului cu Magyar Nemzeti Bank cu scopul de a oferi o facilitate destinată susţinerii operaţiunilor acesteia din urmă.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 2,5 miliarde EUR, până la 280,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a diminuat cu 12,6 miliarde EUR, până la 751,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 5,4 miliarde EUR, până la 90,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 55,7 miliarde EUR, până la 509,8 miliarde EUR. Ar trebui menţionat că scăderea de 6,9 miliarde EUR înregistrată de operaţiunile reversibile de reglaj fin (poziţia 2.4 din pasive) se referă la operaţiunile de politică monetară derulate de Národná banka Slovenska anterior aderării la Eurosistem.

Marţi, 6 ianuarie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 238,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 216,1 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 8 ianuarie 2009, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 25 de miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 7,6 miliarde EUR, de asemenea cu scadenţa la şase luni, a fost decontată. La aceeaşi dată, o altă operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 9,5 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,5 miliarde EUR (faţă de 0,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 315,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 281,7 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 55,7 miliarde EUR, până la 157,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 218 392 −22
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 502 −2 552
2.1 Creanţe asupra FMI 13 214 2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 289 −2 554
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 218 039 −7 769
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 517 810
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 517 810
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 828 533 −28 977
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 216 830 −22 762
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 610 161 −6 763
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 459 517
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 84 32
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 56 861 −1 223
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 280 219 −2 474
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 438 −30
9 Alte active 226 063 −1 075
Total active 2 045 566 −43 312
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 751 133 −12 550
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 475 277 −29 029
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 157 536 −55 746
2.2 Facilitatea de depozit 315 254 33 584
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 2 305 −6 935
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 182 69
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 325 −15
4 Certificate de debit emise 1 003 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 98 652 4 847
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 90 770 5 420
5.2 Alte angajamente 7 882 −573
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 282 120 −4 648
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 793 −2 670
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 517 234
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 517 234
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 170 573 1 417
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 140 −899
Total pasive 2 045 566 −43 312

Contacte media