Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. január 9.

2009. január 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. január 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 22 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-étől hatályos központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő műveletek következtében 7,9 milliárd euróval 358,8 milliárd euróra csökkent. 2009. január 8-án, csütörtökön lejárt egy 52,4 milliárd USA-dollár értékű és 16 napos futamidejű likviditásbővítő penziós ügylet, és 41,1 dollár értékben újabb tranzakciót számoltak el, hétnapos futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy 5,4 milliárd USA-dollár értékű, 16 nap futamidejű EUR/USD devizaswap-művelet, és 3,3 milliárd dollár értékben újabb műveletet számoltak el, hétnapos lejáratra. A devizaswap-ügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2009. január 7-én, szerdán lejárt egy 22,6 milliárd svájci frank értékű, 8 napos futamidejű EUR/CHF devizaswap-művelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el, 25,2 milliárd svájci frank értékben, 7 napos lejárattal. Az eurorendszer ezen művelete az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott, és nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

2009. január 5-én, hétfőn egy ötnapos, 0,5 milliárd euro értékű likviditásbővítő visszavásárlási ügylet futamideje járt le, ami az euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követeléseket (eszközoldal, 4. tétel) érintette. A tranzakció a Magyar Nemzeti Bankkal kötött megállapodáson alapult, amelynek keretében az eurorendszer konstrukciót biztosít utóbbi működésének támogatásához.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2,5 milliárd euróval 280,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 12,6 milliárd euróval csökkent, 751,1  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,4 milliárd euróval 90,8  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 55,7  milliárd euróval csökkent, 509,8 milliárd euróra. Megjegyzendő, hogy a finomhangoló penziós műveletek (forrásoldal, 2.4 tétel) 6,9 milliárd eurós csökkenése a Národná banka Slovenska azon monetáris politikai műveleteinek tudható be, amelyeket az eurorendszerbe való belépése előtt végzett.

2009. január 6-án, kedden lejárt egy 238,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 216,1 milliárd euro értékben. 2009. január 8-án, csütörtökön lejárt egy 25 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, amelynek hat hónap volt a futamideje, és újabb műveletet számoltak el 7,6 milliárd euro értékben, azonos lejárattal. Ugyanezen a napon sor került még egy kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletre 9,5 milliárd euro értékben, három hónap lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 315,3 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 281,7 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 55,7 milliárd euróval 157,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 218 392 −22
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 502 −2 552
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 214 2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 289 −2 554
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 218 039 −7 769
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 517 810
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 517 810
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 828 533 −28 977
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 216 830 −22 762
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 610 161 −6 763
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 459 517
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 84 32
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 56 861 −1 223
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 280 219 −2 474
8 Euróban denominált államadósság 37 438 −30
9 Egyéb eszközök 226 063 −1 075
Eszközök összesen 2 045 566 −43 312
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 751 133 −12 550
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 475 277 −29 029
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 157 536 −55 746
2.2 Betéti rendelkezésre állás 315 254 33 584
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 2 305 −6 935
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 182 69
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 325 −15
4 Kibocsátott adósságpapírok 1 003 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 98 652 4 847
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 90 770 5 420
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 882 −573
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 282 120 −4 648
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 793 −2 670
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 517 234
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 517 234
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 170 573 1 417
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 140 −899
Források összesen 2 045 566 −43 312

Médiakapcsolatok