Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 9ης Ιανουαρίου 2009

13 Ιανουαρίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 9 Ιανουαρίου 2009, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 22 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 7,9 δισεκ. ευρώ σε 358,8 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας. Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009 έληξε μια αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 52,4 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια 16 ημερών, ενώ διακανονίστηκε νέα συναλλαγή, ύψους 41,1 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια επτά ημερών. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/δολαρίων ΗΠΑ, ύψους 5,4 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια 16 ημερών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη, ύψους 3,3 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια επτά ημερών. Αυτή η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος. Όλες οι συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2009 έληξε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας, ύψους 22,6 δισεκ. φράγκων, με διάρκεια οκτώ ημερών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη, ύψους 25,2 δισεκ. φράγκων, με διάρκεια επτά ημερών. Η πράξη αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας και δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009 έληξε μια συναλλαγή επαναγοράς για την παροχή ρευστότητας, ύψους 0,5 δισεκ. ευρώ, με διάρκεια πέντε ημερών, η οποία είχε επίδραση στις απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ (στοιχείο 4 του ενεργητικού). Η συναλλαγή αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Magyar Nemzeti Bank, με σκοπό την παροχή διευκόλυνσης για τη στήριξη των πράξεων της εν λόγω κεντρικής τράπεζας.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκ. ευρώ σε 280,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 12,6 δισεκ. ευρώ σε 751,1 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5,4 δισεκ. ευρώ σε 90,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 55,7 δισεκ. ευρώ σε 509,8 δισεκ. ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση των αντιστρεπτέων πράξεων εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας (στοιχείο 2.4 του παθητικού) κατά 6,9 δισεκ. ευρώ αφορά πράξεις νομισματικής πολιτικής που διενεργήθηκαν από την Národná banka Slovenska πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα.

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 238,9 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 216,1 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009 έληξε μια συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 25 δισεκ. ευρώ, με διάρκεια έξι μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 7,6 δισεκ. ευρώ, με την ίδια διάρκεια. Την ίδια ημέρα διακανονίστηκε νέα συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 9,5 δισεκ. ευρώ, με διάρκεια τριών μηνών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 315,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 281,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 55,7 δισεκ. ευρώ σε 157,5 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 218.392 −22
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 159.502 −2.552
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 13.214 2
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 146.289 −2.554
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 218.039 −7.769
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.517 810
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.517 810
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 828.533 −28.977
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 216.830 −22.762
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 610.161 −6.763
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.459 517
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 84 32
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 56.861 −1.223
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 280.219 −2.474
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.438 −30
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 226.063 −1.075
Σύνολο ενεργητικού 2.045.566 −43.312
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 751.133 −12.550
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 475.277 −29.029
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 157.536 −55.746
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 315.254 33.584
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 2.305 −6.935
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 182 69
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 325 −15
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 1.003 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 98.652 4.847
5.1 Γενική κυβέρνηση 90.770 5.420
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.882 −573
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 282.120 −4.648
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.793 −2.670
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.517 234
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.517 234
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.446 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 170.573 1.417
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 176.589 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.140 −899
Σύνολο παθητικού 2.045.566 −43.312

Εκπρόσωποι Τύπου