Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. sausio 9 d.

2009 m. sausio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. sausio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 22 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,9 mlrd. eurų – iki 358,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų. Ketvirtadienį, 2009 m. sausio 8 d., baigėsi 52,4 mlrd. JAV dolerių vertės 16 dienų trukmės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 41,1 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi 5,4 mlrd. JAV dolerių vertės 16 dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 3,3 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. sausio 7 d., baigėsi 22,6 mlrd. Šveicarijos frankų vertės aštuonių dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25,2 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Pirmadienį, 2009 m. sausio 5 d., baigėsi 0,5 mlrd. eurų vertės penkių dienų trukmės likvidumo didinimo atpirkimo sandorio terminas, kuris turėjo įtakos pretenzijoms ne euro zonos rezidentams eurais (4 straipsnis turto dalyje). Šį sandorį Eurosistema atliko pagal susitarimą su Magyar Nemzeti Bank, kad sudarytų galimybę pastarajam bankui vykdyti savo operacijas.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 280,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,6 mlrd. eurų – iki 751,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 90,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 55,7 mlrd. eurų – iki 509,8 mlrd. eurų. Pažymėtina, kad koreguojamųjų grįžtamųjų operacijų (2.4 straipsnis įsipareigojimų dalyje) vertės sumažėjimą 6,9 mlrd. eurų nulėmė pinigų politikos operacijos, kurias prieš prisijungimą prie Eurosistemos atliko Národná banka Slovenska.

Antradienį, 2009 m. sausio 6 d., baigėsi 238,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 216,1 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. sausio 8 d., baigėsi papildomos 25 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių trukmės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 7,6 mlrd. eurų vertės tokios pačios trukmės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena papildoma 9,5 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių trukmės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 315,3 mlrd. eurų (palyginti su 281,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 55,7 mlrd. eurų – iki 157,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 218 392 −22
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 502 −2 552
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 214 2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 289 −2 554
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 218 039 −7 769
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 517 810
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 517 810
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 828 533 −28 977
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 216 830 −22 762
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 610 161 −6 763
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 459 517
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 84 32
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 56 861 −1 223
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 280 219 −2 474
8 Valdžios skola eurais 37 438 −30
9 Kitas turtas 226 063 −1 075
Visas turtas 2 045 566 −43 312
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 751 133 −12 550
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 475 277 −29 029
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 157 536 −55 746
2.2 Indėlių galimybė 315 254 33 584
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 2 305 −6 935
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 182 69
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 325 −15
4 Išleisti skolos sertifikatai 1 003 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 98 652 4 847
5.1 Valdžiai 90 770 5 420
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 882 −573
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 282 120 −4 648
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 793 −2 670
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 517 234
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 517 234
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 170 573 1 417
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 140 −899
Visi įsipareigojimai 2 045 566 −43 312

Kontaktai žiniasklaidai