Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.1.2009

13.1.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.1.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 22 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 7,9 miljardilla eurolla 358,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 8.1.2009 erääntyi 52,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, jonka maturiteetti oli 16 päivää, ja suoritettiin uusi, 41,1 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on seitsemän päivää. Samana päivänä erääntyi 5,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä. Tämän operaation maturiteetti oli 16 päivää. Samalla suoritettiin uusi, 3,3 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on seitsemän päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 7.1.2009 erääntyi 22,6 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä (maturiteetti kahdeksan päivää) ja suoritettiin uusi, 25,2 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on seitsemän päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Maanantaina 5.1.2009 erääntyi 0,5 miljardin euron likviditeettiä lisäävä takaisinostosopimus, jonka maturiteetti oli viisi päivää ja joka vaikutti erään euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta (vastaavien erä 4). Takaisinostosopimus liittyi Unkarin keskuspankin kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan eurojärjestelmä tarjoaa järjestelyn Unkarin keskuspankin operaatioiden tueksi.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 2,5 miljardilla eurolla 280,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 12,6 miljardilla eurolla 751,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,4 miljardilla eurolla 90,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 55,7 miljardilla eurolla 509,8 miljardiin euroon. On syytä todeta, että käänteisissä hienosäätöoperaatioissa (vastattavien erä 2.4) tapahtunut 6,9 miljardin euron supistuminen johtuu Slovakian keskuspankin ennen eurojärjestelmään liittymistään toteuttamista rahapoliittisista operaatioista.

Tiistaina 6.1.2009 erääntyi 238,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 216,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 8.1.2009 erääntyi 25 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta. Samalla suoritettiin uuden, 7,6 miljardin euron operaation maksut. Myös uuden operaation maturiteetti on kuusi kuukautta. Samana päivänä suoritettiin vielä toinen, 9,5 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on kolme kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 315,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 281,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 55,7 miljardilla eurolla 157,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 218 392 −22
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 502 −2 552
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 214 2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 289 −2 554
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 218 039 −7 769
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 517 810
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 517 810
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 828 533 −28 977
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 216 830 −22 762
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 610 161 −6 763
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 459 517
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 84 32
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 56 861 −1 223
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 280 219 −2 474
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 438 −30
9 Muut saamiset 226 063 −1 075
Vastaavaa yhteensä 2 045 566 −43 312
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 751 133 −12 550
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 475 277 −29 029
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 157 536 −55 746
2.2 Talletusmahdollisuus 315 254 33 584
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 2 305 −6 935
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 182 69
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 325 −15
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 1 003 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 98 652 4 847
5.1 Julkisyhteisöt 90 770 5 420
5.2 Muut 7 882 −573
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 282 120 −4 648
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 793 −2 670
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 517 234
8.1 Talletukset ja muut velat 11 517 234
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 170 573 1 417
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 140 −899
Vastattavaa yhteensä 2 045 566 −43 312
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle