Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 3ης Οκτωβρίου 2008

8 Οκτωβρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 3 Οκτωβρίου 2008, η καθαρή αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 12,3 δισεκ. ευρώ αντανακλούσε κυρίως τριμηνιαίες αναπροσαρμογές. Οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν στη διάρκεια της εβδομάδας είχαν ως αποτέλεσμα μια καθαρή μείωση κατά 157 εκατ. ευρώ. Αυτή η μείωση αντανακλούσε, πρώτον, την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και, δεύτερον, τον εξευγενισμό χρυσών κερμάτων και ράβδων χρυσού σε καθαρό χρυσό από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 34,9 δισεκ. ευρώ σε 249,2 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου, σε πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ και στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008 διακανονίστηκε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 50 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια μίας ημέρας. Την ίδια ημέρα έληξε μια άλλη πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 35 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια 7 ημερών. Οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε 113,1 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση λόγω αναπροσαρμογής αντιστοιχεί σε 1,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 11,5 δισεκ. ευρώ σε 693,2 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 16 δισεκ. ευρώ σε 71,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 56,9 δισεκ. ευρώ σε 402,4 δισεκ. ευρώ. Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2008 διακανονίστηκε μια πράξη αναχρηματοδότησης ειδικής διάρκειας ύψους 120 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 180 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 190 δισεκ. ευρώ. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008 διακανονίστηκε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, ύψους 193,8 δισεκ. ευρώ, με διάρκεια μίας ημέρας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 24,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 6,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 38.9 δισεκ. ευρώ (έναντι 28,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 62 δισεκ. ευρώ σε 153,4 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη "Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου". Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:Χρυσός: 627,141 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού.

1,4303 USD προς 1 EUR

150,47 JPY προς 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1.0884 EUR ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 220.392 −157 12.438
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 148.623 3.852 10.363
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.792 79 526
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 138.831 3.773 9.837
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 132.210 23.943 5.114
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.939 −938 −165
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.939 −938 −165
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 635.117 147.806 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 189.999 9.998 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 420.519 120.003 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 24.592 17.804 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 7 1 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 75.502 29.094 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 113.120 404 1.432
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.448 0 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 382.346 9.860 −2.871
Σύνολο ενεργητικού 1.758.697 213.864 26.285
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 693.205 11.546 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 386.132 142.671 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 153.367 −62.026 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 38.854 10.795 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 193.844 193.844 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 67 58 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 199 −119 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 79.018 16.692 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 71.392 15.962 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.626 730 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 161.598 34.134 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.334 −960 158
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 24.970 7.613 1.289
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 24.970 7.613 1.289
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.367 0 247
10 Λοιπές υποχρεώσεις 166.516 2.287 8.277
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 168.678 0 16.314
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.680 0 0
Σύνολο παθητικού 1.758.697 213.864 26.285

Εκπρόσωποι Τύπου