Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. október 3.

2008. október 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. október 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 12,3 milliárd eurós nettó növekedésének hátterében elsősorban a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak. A heti tranzakciók eredménye 157 millió eurós nettó állománycsökkenés volt. Mindez egyfelől az eurorendszer egyik központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladást, másfelől az eurorendszer egyik központi bankja által aranyérméknek és rudaknak rúdaranyba való finomítását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 34,9 milliárd euróval emelkedett, 249,2 milliárd euróra. A változás ügyfél- és portfólióügyletek, USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő műveletek és az eszközök és források negyedéves átértékelési hatása eredőjeként jelentkezett. 2008. október 3-án, pénteken 50 milliárd USA-dollár értékű egynapos (o/n) likviditásbővítő művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon lejárt egy újabb USA-dollárban denominált, hét napos likviditásbővítő művelet 35 milliárd dollár értékben. Ezeket a műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,8 milliárd euróval emelkedett, 113,1 milliárd euróra. Ebből 1,4 milliárd euro az átértékelések révén adódott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 11,5 milliárd euróval nőtt, 693,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 16 milliárd euróval nőtt, 71,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 56,9 milliárd euróval csökkent, 402,4 milliárd euróra. 2008. szeptember 30-án, kedden egy speciális lejáratú refinanszírozási művelet keretében 120 milliárd euro kihelyezésére került sor. 2008. október 1-jén, szerdán lejárt egy 180 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 190 milliárd euro értékben. 2008. október 3-án, pénteken egynapos (o/n) likviditásszűkítő finomhangoló műveletre került sor 193,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 24,6 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 6,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 38,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 28,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 62 milliárd euróval csökkent, 153,4 milliárd euróra.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2008. szeptember 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 627,141 EUR/finom uncia

USD: 1,4303 USD/EUR

JPY: 150,47 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,0884 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 220 392 −157 12 438
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 148 623 3 852 10 363
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 792 79 526
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 138 831 3 773 9 837
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 132 210 23 943 5 114
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 13 939 −938 −165
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 13 939 −938 −165
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 635 117 147 806 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 189 999 9 998 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 420 519 120 003 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 24 592 17 804 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 7 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 75 502 29 094 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 113 120 404 1 432
8 Euróban denominált államadósság 37 448 0 −26
9 Egyéb eszközök 382 346 9 860 −2 871
Eszközök összesen 1 758 697 213 864 26 285
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 693 205 11 546 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 386 132 142 671 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 153 367 −62 026 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 38 854 10 795 0
2.3 Lekötött betétek 193 844 193 844 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 67 58 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 199 −119 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 79 018 16 692 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 71 392 15 962 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 626 730 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 161 598 34 134 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 334 −960 158
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 24 970 7 613 1 289
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 24 970 7 613 1 289
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 367 0 247
10 Egyéb kötelezettségek 166 516 2 287 8 277
11 Átértékelési számlák 168 678 0 16 314
12 Saját tőke 71 680 0 0
Források összesen 1 758 697 213 864 26 285

Médiakapcsolatok