Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 octombrie 2008

8 octombrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 3 octombrie 2008, creşterea netă de 12,3 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale. Operaţiunile derulate în cursul aceleiaşi săptămâni au avut drept rezultat o scădere netă de 157 de milioane EUR. Aceasta a reflectat, în primul rând, vânzările de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi, în al doilea rând, transformarea de monede şi lingouri din aur în lingouri din aur fin de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 34,9 miliarde EUR, până la 249,2 miliarde EUR. Variaţiile au intervenit în principal ca urmare a operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, a operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD şi a efectelor reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor. Vineri, 3 octombrie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD, cu scadenţa overnight, în valoare de 50 de miliarde USD a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune suplimentară de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 35 de miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a ajuns la scadenţă. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 1,8 miliarde EUR, până la 113,1 miliarde EUR. Creşterea a inclus 1,4 miliarde EUR din reevaluări. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 11,5 miliarde EUR, până la 693,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 16 miliarde EUR, până la 71,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 56,9 miliarde EUR, până la 402,4 miliarde EUR. Joi, 30 septembrie 2008, o operaţiune de refinanţare cu scadenţă specială în valoare de 120 de miliarde EUR a fost decontată. Miercuri, 1 octombrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 180 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 190 de miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 3 octombrie 2008, o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi în valoare de 193,8 miliarde EUR, cu scadenţa overnight, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 24,6 miliarde EUR (faţă de 6,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 38,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 28,1 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 62 de miliarde EUR, până la 153,4 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 30 septembrie 2008 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 627,141 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,4303/EUR

JPY: 150,47/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,0884 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 220 392 −157 12 438
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 148 623 3 852 10 363
2.1 Creanţe asupra FMI 9 792 79 526
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 138 831 3 773 9 837
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 132 210 23 943 5 114
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 13 939 −938 −165
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 13 939 −938 −165
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 635 117 147 806 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 189 999 9 998 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 420 519 120 003 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 24 592 17 804 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 7 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 75 502 29 094 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 113 120 404 1 432
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 448 0 −26
9 Alte active 382 346 9 860 −2 871
Total active 1 758 697 213 864 26 285
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 693 205 11 546 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 386 132 142 671 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 153 367 −62 026 0
2.2 Facilitatea de depozit 38 854 10 795 0
2.3 Depozite pe termen fix 193 844 193 844 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 67 58 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 199 −119 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 79 018 16 692 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 71 392 15 962 0
5.2 Alte angajamente 7 626 730 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 161 598 34 134 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 334 −960 158
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 24 970 7 613 1 289
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 24 970 7 613 1 289
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 367 0 247
10 Alte pasive 166 516 2 287 8 277
11 Conturi de reevaluare 168 678 0 16 314
12 Capital şi rezerve 71 680 0 0
Total pasive 1 758 697 213 864 26 285

Contacte media