Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.10.2008

8.10.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.10.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi nettomääräisesti 12,3 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta. Liike- ja tilitapahtumista aiheutui samalla viikolla 157 miljoonan euron nettomääräinen pieneneminen. Ensinnäkin eräs eurojärjestelmän keskuspankki myi kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja toiseksi eräs toinen eurojärjestelmän keskuspankki jalosti kultakolikoita ja ‑harkkoja puhtaiksi kultaharkoiksi.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 34,9 miljardilla eurolla 249,2 miljardiin euroon. Muutos johtui asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista, Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista sekä saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta. Perjantaina 3.10.2008 suoritettiin 50 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä yön yli ‑operaatio. Samana päivänä erääntyi toinen, 35 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, jonka maturiteetti oli seitsemän päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,8 miljardilla eurolla 113,1 miljardiin euroon. Uudelleenarvostusten osuus suurenemisesta oli 1,4 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 11,5 miljardilla eurolla 693,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16 miljardilla eurolla 71,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 56,9 miljardilla eurolla 402,4 miljardiin euroon. Tiistaina 30.9.2008 suoritettiin 120 miljardin euron rahoitusoperaatio poikkeavalla maturiteetilla. Keskiviikkona 1.10.2008 erääntyi 180 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 190 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 3.10.2008 toteutettiin 193,8 miljardin euron likviditeettiä vähentävä hienosäätöoperaatio yön yli ‑maturiteetilla.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 24,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 6,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 38,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 28,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 62 miljardilla eurolla 153,4 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.9.2008 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 627,141 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,4303

Japanin jeni / euro: 150,47

Erityiset nosto-oikeudet: 1,0884 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 220 392 −157 12 438
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 148 623 3 852 10 363
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 792 79 526
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 138 831 3 773 9 837
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 132 210 23 943 5 114
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 939 −938 −165
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 939 −938 −165
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 635 117 147 806 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 189 999 9 998 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 420 519 120 003 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 24 592 17 804 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 7 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 75 502 29 094 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 113 120 404 1 432
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 448 0 −26
9 Muut saamiset 382 346 9 860 −2 871
Vastaavaa yhteensä 1 758 697 213 864 26 285
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 693 205 11 546 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 386 132 142 671 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 153 367 −62 026 0
2.2 Talletusmahdollisuus 38 854 10 795 0
2.3 Määräaikaistalletukset 193 844 193 844 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 67 58 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 199 −119 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 79 018 16 692 0
5.1 Julkisyhteisöt 71 392 15 962 0
5.2 Muut 7 626 730 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 161 598 34 134 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 334 −960 158
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 24 970 7 613 1 289
8.1 Talletukset ja muut velat 24 970 7 613 1 289
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 367 0 247
10 Muut velat 166 516 2 287 8 277
11 Arvonmuutostilit 168 678 0 16 314
12 Pääoma ja rahastot 71 680 0 0
Vastattavaa yhteensä 1 758 697 213 864 26 285

Yhteyshenkilöt