Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

10. ožujka 2022.

Za Europu je ruska invazija na Ukrajinu prekretnica. Upravno vijeće u potpunosti podržava ukrajinski narod. Osigurat će povoljne likvidnosne uvjete i provesti sankcije koje su dogovorile Europska unija i europske vlade. Poduzet će sve što je potrebno kako bi se ispunile ESB‑ove zadaće održavanja stabilnosti cijena i očuvanja financijske stabilnosti.

Program kupnje vrijednosnih papira (APP)

Na osnovi svoje posuvremenjene procjene i uzimajući u obzir neizvjesno okružje, Upravno vijeće danas je revidiralo raspored kupnji u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) za sljedeće mjesece. Mjesečne neto kupnje u sklopu APP‑a iznosit će 40 mlrd. EUR u travnju, 30 mlrd. EUR u svibnju i 20 mlrd. EUR u lipnju. Neto kupnje u trećem tromjesečju prilagodit će se na osnovi podataka i u skladu s kontinuiranom procjenom izgleda. Ako novi podatci potvrde očekivanje da srednjoročni inflacijski izgledi neće oslabjeti ni nakon prekida neto kupnji vrijednosnih papira, Upravno vijeće zaključit će neto kupnje u sklopu APP‑a u trećem tromjesečju. Ako se srednjoročni inflacijski izgledi pogoršaju i ako uvjeti financiranja više ne budu u skladu s daljnjim napretkom prema 2-postotnom inflacijskom cilju, Upravno vijeće spremno je prilagoditi opseg i/ili razdoblje provedbe neto kupnji vrijednosnih papira.

Osim toga Upravno vijeće namjerava i dalje u cjelini reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu APP‑a tijekom duljeg razdoblja nakon što počne povećavati ključne kamatne stope ESB‑a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

Ključne kamatne stope ESB-a

Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja te kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke i na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke ostat će nepromijenjene na razini od 0,00 %, 0,25 % odnosno –0,50 %.

Ključne kamatne stope ESB‑a neće se prilagoditi odmah po završetku neto kupnji u sklopu APP‑a i njihova će prilagodba biti odmjerena i postupna. Kretanje ključnih kamatnih stopa ESB‑a i dalje će se utvrđivati u skladu sa smjernicama buduće monetarne politike Upravnog vijeća i njegovim strateškim opredjeljenjem za stabiliziranje inflacije na razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Prema tome, Upravno vijeće očekuje da će ključne kamatne stope ESB‑a ostati na sadašnjim razinama dok inflacija ne dosegne 2 % znatno prije kraja projekcijskog razdoblja, i to postojano do kraja projekcijskog razdoblja, te dok Upravno vijeće ne ocijeni da je temeljna inflacija dovoljno uznapredovala te je u skladu sa stabiliziranjem inflacije na razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju.

Hitni program kupnje zbog pandemije (PEPP)

U prvom tromjesečju 2022. Upravno vijeće provodi neto kupnje vrijednosnih papira u sklopu hitnog programa kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP) slabijom dinamikom nego u prethodnom tromjesečju. Obustavit će neto kupnje vrijednosnih papira u sklopu PEPP‑a na kraju ožujka 2022.

Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu PEPP‑a barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

U pandemiji se pokazalo da je, u stresnim uvjetima, prilagodljivost u oblikovanju i provedbi kupnji vrijednosnih papira pridonijela jačanju oslabljene transmisije monetarne politike i učinkovitosti nastojanja Upravnog vijeća da ostvari svoj cilj. U sklopu ovlasti Upravnog vijeća, u stresnim uvjetima, prilagodljivost će biti značajka monetarne politike kad god prijetnje transmisiji monetarne politike ugroze cjenovnu stabilnost. U prvom redu, dođe li ponovno do fragmentacije tržišta povezane s pandemijom, reinvestiranje u sklopu PEPP‑a može se u svakom trenutku prilagoditi u pogledu vremena, kategorija imovine i jurisdikcija. To bi moglo uključivati kupnju obveznica koje je izdala Helenska Republika nevezano za obnavljanja ili otkupe kako bi se izbjegli poremećaji kupnji u toj jurisdikciji, koji bi mogli poremetiti transmisiju monetarne politike u grčkom gospodarstvu dok se ono još opravlja od pandemije. Neto kupnje u sklopu PEPP‑a mogu ponovno početi ako to bude potrebno za odgovor na negativne šokove povezane s pandemijom.

Operacije refinanciranja

Upravno vijeće i dalje će pratiti uvjete financiranja za banke i pobrinut će se da dospjele operacije u sklopu treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (engl. targeted longer-term refinancing operations,TLTRO III) ne ugrožavaju neometanu transmisiju naše monetarne politike. Osim toga, Upravno vijeće će redovito ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike. Kao što je najavljeno, očekuje da se posebni uvjeti u sklopu operacija TLTRO III neće primjenjivati poslije lipnja ove godine. Upravno vijeće ocijenit će i primjerenu kalibraciju sustava dviju naknada za pričuve kako politika negativne kamatne stope ne bi ograničila sposobnost banaka u financijskom posredovanju u uvjetima obilnog viška likvidnosti.

Likvidnosne linije sa središnjim bankama izvan europodručja

S obzirom na iznimno neizvjesno okružje koje je posljedica ruske invazije na Ukrajinu i rizik regionalnih prelijevanja koja bi mogla nepovoljno utjecati na financijska tržišta europodručja, Upravno vijeće odlučilo je produljiti mogućnost repo operacija Eurosustava za središnje banke izvan europodručja (EUREP) do 15. siječnja 2023. EUREP će stoga i dalje dopunjivati redovite ugovore za osiguravanje eurske likvidnosti središnjim bankama izvan europodručja. Zajedno čine sveobuhvatan paket koji služi kao zaštitni mehanizam dođe li do potrebe za eurskom likvidnošću u slučaju tržišnih poremećaja izvan europodručja koji bi mogli nepovoljno utjecati na neometanu transmisiju monetarne politike ESB‑a. Upravno vijeće procjenjivat će zahtjeve za linije za eursku likvidnost središnjih banaka izvan europodručja za svaki slučaj pojedinačno.

***

Upravno vijeće spremno je po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi se inflacija ustalila na ciljnoj razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju.

Predsjednica ESB-a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.30 SEV.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije