Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Sprendimai dėl pinigų politikos

2022 m. kovo 10 d.

Rusijos invazija į Ukrainą Europai yra takoskyra. Valdančioji taryba pasisako visapusiškai palaikanti Ukrainos žmones. Valdančioji taryba užtikrins sklandžias likvidumo sąlygas ir įgyvendins Europos Sąjungos bei Europos valstybių vyriausybių priimtas sankcijas. Ji imsis visų veiksmų, reikalingų, kad užtikrintų finansinį stabilumą ir įgyvendintų ECB suteiktą įgaliojimą siekti kainų stabilumo.

Turto pirkimo programa (TPP)

Vadovaudamasi atnaujintu vertinimu ir atsižvelgdama į aplinkos neapibrėžtumą, Valdančioji taryba šiandien atnaujino savo pirkimų pagal TPP ateinančių mėnesių tvarkaraštį. Balandžio mėn. grynieji turto pirkimai pagal TPP bus vykdomi už 40 mlrd. eurų per mėnesį sumą, gegužės mėn. – už 30 mlrd. eurų per mėnesį sumą, o birželio mėn. – už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą. Trečiąjį ketvirtį grynųjų pirkimų apimtys priklausys nuo turimų duomenų ir atspindės Valdančiosios tarybos nuolat atliekamą perspektyvos vertinimą. Jei gaunami duomenys rodys, kad galima tikėtis, jog vidutinio laikotarpio infliacijos perspektyva nepablogės net pabaigus vykdyti grynojo turto pirkimus, trečiąjį ketvirtį Valdančioji taryba baigs vykdyti grynuosius pirkimus pagal TPP. Jei vidutinio laikotarpio infliacijos perspektyva pasikeistų ir jei finansavimo sąlygos taptų nesuderinamos su artėjimu prie 2 proc. tikslo, Valdančioji taryba yra pasirengusi peržiūrėti savo grynųjų turto pirkimų apimtį ir (arba) trukmę.

Be to, Valdančioji taryba ketina ir toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, dar gana ilgą laiką po to, kai ji pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti palankias likvidumo sąlygas ir palaikyti aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį.

ECB pagrindinės palūkanų normos

Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis nesikeis ir atitinkamai bus 0,00 proc., 0,25 proc. ir –0,50 proc.

Bet kokie ECB pagrindinių palūkanų normų keitimai bus daromi praėjus tam tikram laikui po to, kai Valdančioji taryba baigs vykdyti grynuosius turto pirkimus pagal TPP, ir jie bus daromi palaipsniui. ECB pagrindinių palūkanų normų raidą ir toliau lems Valdančiosios tarybos ateities gairės ir jos strateginis įsipareigojimas vidutiniu laikotarpiu stabilizuoti infliaciją ties 2 proc. lygiu. Atitinkamai, Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis tol, kol ji neįsitikins, kad infliacija gana anksti prognozuojamu laikotarpiu pasiekė 2 proc. lygį ir užtikrintai yra ties juo kitą prognozuojamo laikotarpio dalį, ir kad, Valdančiosios tarybos vertinimu, grynosios infliacijos pažanga yra pakankamai didelė, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija galėtų stabilizuotis ties 2 proc. lygiu.

Specialioji pandeminė pirkimo programa (SPPP)

2022 m. pirmąjį ketvirtį grynuosius turto pirkimus pagal SPPP Valdančioji taryba vykdo lėčiau negu praėjusį ketvirtį. Pagal SPPP vykdomus grynuosius turto pirkimus ji nutrauks 2022 m. kovo pabaigoje.

Pagrindines sumas, gautas iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, Valdančioji taryba ketina reinvestuoti bent iki 2024 m. pabaigos. Bet kokiu atveju nuoseklus SPPP portfelio mažinimas pasibaigus reinvestavimo terminui ateityje bus valdomas siekiant išvengti trikdžių tinkamam pinigų politikos pobūdžiui užtikrinti.

Pandemija parodė, kad, susidarius įtemptai padėčiai, turto pirkimo programos sąlygų ir vykdymo lankstumas padėjo pašalinti pinigų politikos perdavimui kylančias kliūtis, o Valdančiosios tarybos pastangos siekiant savo tikslo tapo veiksmingesnės. Esant įtemptai padėčiai, kiek numatyta pagal Valdančiosios tarybos įgaliojimus, pinigų politika ir toliau bus vykdoma lanksčiai, kai tik pinigų politikos perdavimui kylančios kliūtys trukdys pasiekti kainų stabilumo tikslą. Ypač jei dėl pandemijos vėl padidėtų rinkos susiskaidymas, su SPPP susijusį reinvestavimą galima bet kuriuo metu lanksčiai koreguoti laiko atžvilgiu tarp skirtingų turto klasių ir jurisdikcijų. Tai galėtų apimti Graikijos Respublikos išleistų obligacijų pirkimą viršijant išperkamų obligacijų sumas, kad toje jurisdikcijoje nesustotų pirkimai, nes tai sutrikdytų pinigų politikos poveikio perdavimą Graikijos ekonomikai, pastarajai vis dar atsigaunant nuo pandemijos padarinių. Tačiau, jei prireiktų atsverti neigiamą su pandemija susijusį poveikį, grynuosius turto pirkimus pagal SPPP būtų galima atnaujinti.

Refinansavimo operacijos

Valdančioji taryba toliau stebės bankų finansavimosi sąlygas ir užtikrins, kad, suėjus trečiosios serijos tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) terminui, nebūtų trikdomas sklandus pinigų politikos perdavimas. Be to, Valdančioji taryba reguliariai vertins, kaip prie jos pinigų politikos pozicijos prisideda tikslinės skolinimo operacijos. Kaip jau buvo skelbta, numatoma, kad specialios TITRO III sąlygos nustos būti taikomos šių metų birželio mėn. Valdančioji taryba taip pat įvertins, ar tinkamai suderinta dvipakopė atlyginimo už laikomas atsargas sistema, kad, didėjant likvidumo pertekliui, neigiamų palūkanų normų politika neribotų bankų tarpininkavimo veiklos.

Likvidumo linijos su ne euro zonos centriniais bankais

Atsižvelgdama į didelį vyraujantį neapibrėžtumą, kilusį dėl Rusijos invazijos į Ukrainą bei į neigiamo poveikio išplitimo regione riziką, kuri turėtų neigiamos įtakos euro zonos finansų rinkoms, Valdančioji taryba nusprendė pratęsti centriniams bankams skirtos Eurosistemos atpirkimo sandorių priemonės (EUREP) taikymą iki 2023 m. sausio 15 d. EUREP ir toliau papildys įprastus likvidumo eurais didinimo sandorius su ne euro zonos centriniais bankais. Kartu jie sudarys visapusišką likvidumo užtikrinimo priemonių rinkinį, kuriuo būtų tenkinamas galimas likvidumo eurais poreikis tuo atveju, jei sutriktų rinkos veikimas už euro zonos ribų ir tai galėtų neigiamai paveikti sklandų ECB pinigų politikos perdavimą. Ne euro zonos centrinių bankų prašymus dėl likvidumo euru palaikymo linijų Valdančioji taryba vertins kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

***

Valdančioji taryba yra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas savo priemones, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija įsitvirtintų ties siekiamu 2 proc. lygiu.

ECB Pirmininkė pakomentuos, kuo remiantis priimti šie sprendimai, šiandien 14.30 val. (Vidurio Europos laiku) prasidedančioje spaudos konferencijoje.

Dėl tikslios formuluotės, kuriai pritarė Valdančioji taryba, žr. tekstą anglų kalba.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai