Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

10 martie 2022

Invazia Ucrainei de către Rusia reprezintă un punct de cotitură pentru Europa. Consiliul guvernatorilor își exprimă sprijinul deplin față de poporul ucrainean. Acesta va asigura condiții de lichiditate adecvate și va pune în aplicare sancțiunile decise de Uniunea Europeană și de autoritățile guvernamentale europene. Consiliul guvernatorilor va adopta toate măsurile necesare pentru a îndeplini mandatul BCE privind asigurarea stabilității prețurilor și prezervarea stabilității financiare.

Programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP)

Pe baza evaluării sale actualizate și luând în considerare contextul incert, Consiliul guvernatorilor a revizuit astăzi ritmul achizițiilor efectuate în cadrul APP pentru lunile următoare. Achizițiile nete lunare în cadrul APP se vor ridica la 40 de miliarde EUR în aprilie, 30 de miliarde EUR în mai și 20 de miliarde EUR în iunie. Calibrarea achizițiilor nete pentru trimestrul III va depinde de date și va reflecta evoluția evaluării perspectivelor. Dacă datele noi sprijină anticipația potrivit căreia perspectivele inflației pe termen mediu nu se vor deteriora nici după încetarea achizițiilor sale nete de active, Consiliul guvernatorilor va încheia achizițiile nete în cadrul APP în trimestrul III. În cazul în care perspectivele inflației pe termen mediu se modifică și condițiile de finanțare nu mai sunt consecvente cu înregistrarea de noi progrese în direcția țintei de 2%, Consiliul guvernatorilor este pregătit să revizuiască dimensiunea și/sau durata achizițiilor nete de active.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care va iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% și, respectiv, −0,50%.

Orice ajustări ale ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE vor avea loc după o perioadă ulterior încetării achizițiilor nete ale Consiliului guvernatorilor în cadrul APP și vor fi graduale. Traiectoria ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE va continua să fie determinată de semnalele Consiliului guvernatorilor privind orientarea viitoare a politicii monetare și de angajamentul său strategic de a stabiliza inflația la nivelul de 2% pe termen mediu. În consecință, Consiliul guvernatorilor anticipează menținerea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE la nivelurile actuale până când va observa că inflația atinge nivelul de 2% mult înainte de sfârșitul orizontului său de proiecție și de o manieră durabilă pentru restul orizontului de proiecție și va considera că progresele realizate la nivelul inflației de bază sunt suficient de avansate pentru a fi în concordanță cu stabilizarea inflației la nivelul de 2% pe termen mediu.

Programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)

În trimestrul I 2022, Consiliul guvernatorilor efectuează achiziții nete de active în cadrul PEPP într-un ritm mai redus decât în trimestrul precedent. Acesta va înceta achizițiile nete de active în cadrul PEPP la sfârșitul lunii martie 2022.

Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Pandemia a arătat că, în condiții caracterizate de tensiuni, flexibilitatea conceperii și efectuării achizițiilor de active a contribuit la contracararea disfuncționalităților la nivelul transmisiei politicii monetare și a sporit eficacitatea eforturilor Consiliului guvernatorilor destinate atingerii obiectivului său. În cadrul mandatului Consiliului guvernatorilor, în condiții caracterizate de tensiuni, flexibilitatea va rămâne un element al politicii monetare ori de câte ori amenințările la adresa transmisiei politicii monetare pun în pericol asigurarea stabilității prețurilor. Mai exact, în eventualitatea unei noi fragmentări a pieței asociate pandemiei, reinvestirile aferente PEPP pot fi ajustate oricând de o manieră flexibilă în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Aceasta ar putea include achizițiile de obligațiuni emise de Republica Elenă care depășesc acordurile de refinanțare a rambursărilor, pentru a evita o întrerupere a achizițiilor în această jurisdicție care ar putea afecta transmisia politicii monetare la nivelul economiei elene într-o perioadă în care aceasta încă trece printr-un proces de redresare în urma consecințelor pandemiei. Achizițiile nete în cadrul PEPP ar putea fi, de asemenea, reluate, dacă este necesar, pentru a contracara șocurile negative asociate pandemiei.

Operațiunile de refinanțare

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze condițiile de finanțare a băncilor și să asigure că ajungerea la scadență a operațiunilor efectuate în cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) nu afectează transmisia fără sincope a politicii sale monetare. Consiliul guvernatorilor va evalua, de asemenea, periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare. După cum s-a anunțat, acesta anticipează încetarea în luna iunie a acestui an a condițiilor speciale aplicabile în cadrul OTRTL III. Totodată, Consiliul guvernatorilor va evalua calibrarea adecvată a sistemului său pe două paliere destinat remunerării rezervelor, astfel încât politica ratelor negative ale dobânzilor să nu limiteze capacitatea de intermediere a băncilor într-un mediu caracterizat de un surplus amplu de lichiditate.

Linii de furnizare de lichiditate cu bănci centrale din afara zonei euro

Având în vedere contextul deosebit de incert generat de invazia Ucrainei de către Rusia și riscul de efecte de propagare regională care ar putea afecta piețele financiare din zona euro, Consiliul guvernatorilor a decis prelungirea facilității repo a Eurosistemului pentru băncile centrale (Eurosystem repo facility for central banks – EUREP) până la data de 15 ianuarie 2023. Prin urmare, EUREP va continua să completeze acordurile periodice de furnizare de lichiditate în euro băncilor centrale din afara zonei euro. Împreună, acestea formează un set cuprinzător de facilități de sprijin pentru soluționarea unui posibil necesar de lichiditate în euro în eventualitatea unor disfuncționalități ale pieței în afara zonei euro, care ar putea afecta transmisia fără sincope a politicii monetare a BCE. Solicitările din partea unor bănci din afara zonei euro de linii individuale de furnizare de lichiditate în euro vor fi evaluate de Consiliul guvernatorilor de la caz la caz.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.30 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media