Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monetáris politikai döntések

2022. március 10.

Ukrajna orosz megszállása vízválasztó Európa számára. A Kormányzótanács messzemenő támogatásáról biztosítja az Ukrajnában élőket. Zökkenőmentes likviditási feltételeket biztosít, és végrehajtja azokat a szankciókat, amelyekről az Európai Unió és az európai kormányzatok határoztak. A Kormányzótanács minden szükséges lépést megtesz az EKB árstabilitást követő megbízatásának teljesítése és a pénzügyi stabilitás garantálása érdekében.

Eszközvásárlási program (APP)

A Kormányzótanács az aktualizált értékelése alapján és a bizonytalan környezetet figyelembe véve a mai napon módosította az APP-nek az elkövetkező hónapokra vonatkozó vásárlási ütemezését. Az APP alatti havi nettó vásárlások értéke áprilisban 40 milliárd €, májusban 30 milliárd €, júniusban pedig 20 milliárd € lesz. A nettó vásárlások harmadik negyedévi kalibrálása az adatoktól függ majd, és a kilátásokkal kapcsolatos kormányzótanácsi értékelés alakulását fogja tükrözni. Ha a beérkező adatok támogatják azt a várakozást, hogy a középtávú inflációs kilátások a testület nettó eszközvásárlási programjának vége után sem gyengülnek, a Kormányzótanács a harmadik negyedévben befejezi az APP alatti nettó vásárlást. Amennyiben a középtávú inflációs kilátások megváltoznak, és ha a pénzügyi feltételek nem felelnek meg a 2%-os cél felé való további közeledésnek, a Kormányzótanács készen áll rá, hogy nettó eszközvásárlásai ütemezését méret, illetve időtartam tekintetében módosítsa.

A Kormányzótanácsnak emellett az a szándéka, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befekteti hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdi az EKB irányadó kamatlábainak emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

Az EKB irányadó kamatlábai

Változatlan marad az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00%-os kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 0,25%-os, illetve -0,50%-os szintje.

Az EKB irányadó kamatlábainak bármely kiigazítása a kormányzótanácsnak az APP alatti nettó vásárlásai befejezése után valamennyi idővel történik meg, és fokozatosan megy majd végbe. Az EKB irányadó kamatlábainak pályáját továbbra is a Kormányzótanács előretekintő útmutatása és az iránti stratégiai elkötelezettsége határozza meg, hogy az inflációt középtávon 2%-on stabilizálja. A Kormányzótanács ennek megfelelően arra számít, hogy az EKB irányadó kamatlábai a jelenlegi szinteken maradnak egészen addig, ameddig nem tapasztalja, hogy az infláció jóval az előrejelzési időszak vége előtt, valamint az időszak hátralevő részét tekintve tartósan eléri a 2%-ot, és úgy nem ítéli, hogy a trendinflációban realizált elmozdulás megfelelően előrehaladt ahhoz, hogy konzisztens legyen az infláció középtávon 2%-on levő stabilizálódásával.

Pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP)

A Kormányzótanács 2022 első negyedévében a PEPP alatti nettó eszközvásárlásokat kisebb ütemben folytatja, mint az előző negyedévben. A PEPP alatti nettó eszközvásárlást 2022 márciusa végén leállítja.

A Kormányzótanácsnak szándékában áll a PEPP alapján vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket legalább 2024 végéig újra befektetni. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát elkerülje.

A pandémia rámutatott, hogy stresszhelyzetben az eszközvásárlások megtervezése és végrehajtása terén tanúsított rugalmasság segít abban, hogy ki tudják védeni az elégtelen monetáris politikai transzmissziót, és eredményesebbé teszi a Kormányzótanácsnak a célja elérésére tett erőfeszítéseit. A Kormányzótanács megbízatásának keretein belül, stresszhelyzetben a rugalmasság a monetáris politika eleme marad minden olyan esetben, amikor a monetáris politikai transzmissziót érintő kockázatok veszélyeztetik az árstabilitás megvalósítását. Különösen arra az esetre, ha a pandémiával összefüggésben kiújul a piaci fragmentáció, a PEPP alatti újrabefektetések bármikor rugalmasan módosíthatók időben, eszközosztály tekintetében és joghatóságok között. Idetartozhat a Görög Köztársaság által kibocsátott kötvények vásárlása a visszavásárlások görgetésén túl és azokat meghaladó mértékben azért, hogy az adott joghatóságban elkerüljék a vásárlás félbeszakadását, ami ronthatja a monetáris politikának a görög gazdaságba irányuló transzmisszióját, ahogy a gazdaság továbbra is a pandémia negatív hatásaiból van felépülőben. A PEPP alatti nettó vásárlás a pandémiával összefüggő negatív sokkhatások kivédése céljából szükség esetén újra is indítható.

Refinanszírozási műveletek

A Kormányzótanács továbbra is nyomon követi a banki finanszírozási feltételeket, és biztosítja, hogy a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozata (TLTRO–III) alatti műveletek futamidejének lejárta ne hátráltassa a monetáris politika akadálytalan transzmisszióját. Emellett rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek miként járulnak hozzá monetáris politikájának alapállásához. A bejelentésnek megfelelően a TLTRO–III során alkalmazandó különleges feltételek a tervek szerint 2022 júniusában befejeződnek. A Kormányzótanács emellett megvizsgálja a tartalékkamatozásra vonatkozó kétszintű rendszer megfelelő kalibrálását is azért, hogy a negatívkamat-politika a bőséges likviditásfelesleggel jellemezhető környezetben ne korlátozza a bankok közvetítői kapacitását.

Az euroövezeten kívüli központi bankokkal való likviditási keretek

Tekintettel az Ukrajna orosz megszállása miatti igen bizonytalan környezetre és olyan regionális átgyűrűző hatások kockázatára, amelyek károsan hathatnak az euroövezeti pénzügyi piacokra, a Kormányzótanács úgy döntött, hogy az eurorendszer központi banki repokonstrukcióját (EUREP) 2023. január 15-ig meghosszabbítja. Az EUREP tehát továbbra is kiegészíti az euroövezeten kívüli központi bankoknak szóló, rendes, euroalapú likviditásnyújtó megállapodásokat. Ezek együttesen átfogó védő (backstop) konstrukciócsomagot alkotnak, amelynek a célja a lehetséges eurolikviditási igények kielégítése az euroövezeten kívül fellépő olyan piaci zavarok esetén, amelyek károsan érinthetik az EKB monetáris politikájának akadálytalan transzmisszióját. Az euroövezeten kívüli központi bankokból érkező egyéni eurolikviditási keretek iránti kérelmeket a Kormányzótanács egyedileg értékeli majd.

***

A Kormányzótanács készen áll valamennyi eszközének megfelelő kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2%-os célján stabilizálódjék.

Az EKB elnöke ma délután 14:30 kor kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok