Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2024

23 februarie 2024

Politică monetară

Modificarea chestionarului standard utilizat pentru sondajul privind creditul bancar

La data de 29 ianuarie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat o serie de modificări aduse chestionarului standard utilizat pentru sondajul privind creditul bancar în zona euro. Pentru a asigura menținerea unui nivel înalt de calitate, relevanță și utilitate a sondajului, Eurosistemul revizuiește periodic acest chestionar, care s-a dovedit valoros pentru analizarea condițiilor de creditare bancară în zona euro de la introducerea sa în anul 2003. Cele mai recente modificări au fost minime pentru a limita orice creștere a sarcinii de raportare a băncilor participante. Modificările vor fi introduse pentru ediția din aprilie 2024 a sondajului.

Operațiuni de piață

Prelungirea liniilor de furnizare de lichiditate până în ianuarie 2025

La data de 29 ianuarie 2024, BCE a anunțat decizia Consiliului guvernatorilor de a prelungi, până la 31 ianuarie 2025, liniile repo cu șapte bănci centrale din afara zonei euro (Magyar Nemzeti Bank, Banca Albaniei, Autoritatea Financiară din Andorra, Banca Națională a Republicii Macedonia de Nord, Banca Centrală a Republicii San Marino, Banca Centrală a Muntenegrului și Banca Centrală a Republicii Kosovo). Decizia a fost luată ca urmare a adoptării, în anul 2023, a unui nou cadru pentru liniile de furnizare de lichiditate în euro, care este explicat pe website-ul BCE.

Modificări aduse actelor juridice privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului

La data de 8 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat modificări aduse actelor juridice care pun în aplicare cadrul de politică monetară a Eurosistemului. Actele juridice de modificare sunt: Orientarea BCE/2024/4 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului, Orientarea BCE/2024/5 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului, Orientarea BCE/2024/6 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și Decizia BCE/2024/7 de modificare a Deciziei (UE) 2020/440 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie.

Modificările introduse se vor aplica începând de la 6 mai 2024 și vor include dispoziții prin care instrumentele de natura datoriei pe termen scurt nu vor mai fi utilizate drept garanții în cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor, clarificări suplimentare cu privire la normele de eligibilitate a garanțiilor aplicabile activelor cu garant, stabilirea în cadrul general a unei liste armonizate a evenimentelor de neîndeplinire a obligațiilor de plată, precum și modificări editoriale destinate simplificării și îmbunătățirii clarității. Toate actele juridice sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la rețeaua de infrastructură pentru numerar

La data de 6 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/3, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la o taxă specială pentru instituțiile de credit

La data de 14 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/4, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Guvernanță corporativă

Decizia BCE privind colectarea datelor raportate de entitățile supravegheate cu privire la evaluarea comparativă a practicilor de remunerare și la persoanele cu venituri ridicate

La data de 29 ianuarie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2024/2 privind raportarea de către autoritățile naționale competente către Banca Centrală Europeană de informații cu privire la remunerare, diferența de remunerare între femei și bărbați, raporturile mai mari aprobate și persoanele cu venituri ridicate, în scopul evaluării comparative.

Recomandarea BCE privind auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg

La data de 29 ianuarie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2024/3 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg.

Conturile anuale 2023 ale BCE

La data de 21 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2023. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Numirea președinților Comitetului de statistică (Statistics Committee – STC) și Comitetului auditorilor interni (Internal Auditors Committee – IAC)

La data de 21 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor le-a numit pe Claudia Mann, directoare generală a Direcției generale statistică a BCE, și pe Banafsheh Geretzki, directoare generală a Direcției audit intern a BCE, în funcția de președinte al STC, respectiv al IAC, cu efect imediat și până la data de 31 decembrie 2025, astfel încât mandatele acestora să se încheie simultan cu cele ale tuturor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/SEBC care au fost (re)numiți în luna decembrie 2022. Aceste numiri urmează unor decizii recente privind desemnările în posturi de conducere în cadrul BCE, care au fost anunțate prin intermediul unor comunicate de presă disponibile pe website-ul BCE.

Statistică

Evaluarea complementară a costurilor și beneficiilor și prezentarea generală a cadrului de raportare integrată (Integrated Reporting Framework – IReF)

La data de 1 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor a luat cunoștință de un raport care prezintă o evaluare complementară a costurilor și beneficiilor extinderii Regulamentului IReF în vederea acoperii cerințelor specifice fiecărei țări, precum și de o notă care oferă o prezentare generală a proiectului IReF al Eurosistemului. Atât raportul, cât și nota sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Ghidul revizuit al BCE privind modelele interne

La data de 5 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica ghidul revizuit al BCE privind modelele interne, în urma încorporării observațiilor primite în cadrul consultării publice conexe, alături de o sinteză a reacțiilor care oferă o imagine de ansamblu și o evaluare a observațiilor primite. Ghidul și sinteza reacțiilor sunt disponibile pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media