Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2024 m. vasario mėn.

2024 m. vasario 23 d.

Pinigų politika

Iš dalies pakeistas standartinis bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų klausimynas

2024 m. sausio 29 d. Valdančioji taryba patvirtino euro zonos bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų standartinio klausimyno dalinius pakeitimus. Tokios bankų apklausos buvo pradėtos vykdyti 2003 m. ir pasirodė esą vertingos analizuojant bankų skolinimo sąlygas euro zonoje. Todėl Eurosistema reguliariai peržiūri šioms apklausoms naudojamą klausimyną, kad jos ir toliau būtų kokybiškos, aktualios ir naudingos. Naujausi pakeitimai buvo minimalūs, kad neišaugtų apklausose dalyvaujantiems bankams tenkanti atskaitomybės našta. Pakeitimai bus įgyvendinti 2024 m. balandžio mėn. apklausoje.

Rinkos operacijos

Likvidumo linijų pratęsimas iki 2025 m. sausio mėn.

2024 m. sausio 29 d. ECB paskelbė, kad Valdančioji taryba nusprendė iki 2025 m. sausio 31 d. pratęsti savo atpirkimo sandorių linijas su septyniais euro zonai nepriklausančiais centriniais bankais (Vengrijos centriniu banku, Albanijos banku, Andoros finansų institucija, Šiaurės Makedonijos Respublikos nacionaliniu banku, San Marino Respublikos centriniu banku, Juodkalnijos centriniu banku ir Kosovo Respublikos centriniu banku). Šis sprendimas priimtas po to, kai 2023 m. buvo patvirtinta nauja likvidumo euru palaikymo linijų sistema (ji paaiškinta ECB interneto svetainėje).

Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų daliniai pakeitimai

2024 m. vasario 8 d. Valdančioji taryba priėmė teisės aktų, kuriais įgyvendinama Eurosistemos pinigų politikos sistema, dalinius pakeitimus. Iš dalies keičiantys teisės aktai yra šie: Gairės ECB/2024/4, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo; Gairės ECB/2024/5, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte; Gairės ECB/2024/6, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir Sprendimas ECB/2024/7, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos.

Daliniai pakeitimai įsigalios 2024 m. gegužės 6 d. ir apims nuostatas, pagal kurias trumpalaikės skolos priemonės nebeturi būti naudojamos kaip įkaitas pagal papildomas kredito reikalavimų sistemas, išsamesnį įkaito tinkamumo taisyklių, taikomų turtui su garantu, paaiškinimą, suderinto įsipareigojimų neįvykdymo atvejų sąrašo bendrojoje sistemoje sudarymą ir redakcinius pakeitimus, kuriais siekiama teisės aktus supaprastinti ir padaryt juos aiškesnius. Visi šie teisės aktai paskelbti ECB svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl grynųjų pinigų infrastruktūros tinklo

2024 m. vasario 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/3 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl specialaus mokesčio kredito įstaigoms

2024 m. vasario 14 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2024/4.

Vidaus valdymas

ECB sprendimas dėl prižiūrimų subjektų teikiamų lyginamosios analizės apie atlyginimą duomenų ir daug uždirbančius asmenis rinkimo

2024 m. sausio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2024/2 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų Europos Centriniam Bankui teikiamos lyginamajai analizei atlikti reikalingos informacijos apie atlyginimus, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, patvirtintus didesnius santykius ir daug uždirbančius asmenis.

ECB rekomendacija dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus

2024 m. sausio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2024/3, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus.

2023 m. ECB metinės ataskaitos

2024 m. vasario 21 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2023 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės ataskaitos ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Paskirti Statistikos komiteto (STC) ir Vidaus auditorių komiteto (IAC) pirmininkai

2024 m. vasario 21 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Statistikos generalinio direktorato vadovę Claudia Mann ir Vidaus audito direktorių Banapsheh Geretsky atitinkamai STC ir IAC pirmininkais paskyrimui įsigaliojant iš karto ir galiojant iki 2025 m. gruodžio 31 d. – jų kadencijos baigsis tuo pačiu metu kaip ir visų kitų ECBS / Eurosistemos komitetų pirmininkų, paskirtų arba pakartotinai paskirtų 2022 m. gruodžio mėn. Kandidatai paskirti po neseniai ECB priimtų sprendimų dėl vyresniosios vadovybės paskyrimų, apie kuriuos informuota ECB interneto svetainėje paskelbus pranešimus spaudai.

Statistika

Papildomas integruotos atskaitomybės sistemos (IReF) sąnaudų ir naudos vertinimas ir apžvalga

2024 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba susipažino su ataskaita, kurioje pateiktas papildomas sąnaudų ir naudos vertinimas, susijęs su IReF reglamento taikymo srities išplėtimu įtraukiant konkrečioms šalims taikomus reikalavimus, ir su pranešimu, kuriame apžvelgiamas Eurosistemos IReF projektas. Ataskaita ir pranešimas paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB bankų priežiūra

Peržiūrėtas ECB vadovas dėl vidaus modelių

Iki 2024 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti peržiūrėtą ECB vadovą dėl vidaus modelių, į jį įtraukus per viešas konsultacijas gautas pastabas, kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu, kuriame apžvelgiamos ir vertinamos per viešas konsultacijas gautos pastabos. Vadovas ir apibendrinantis pranešimas paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai