Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának (a kamatdöntéseken kívüli) döntései

2024. február

2024. február 23.

Monetáris politika

Módosított standard kérdőív a banki hitelezésről

A Kormányzótanács 2024. január 29-én jóváhagyta az euroövezeti banki hitelezési felmérésben használt standard kérdőív módosításait. A felmérés minőségének, relevanciájának és hasznosságának folyamatos biztosítása érdekében az eurorendszer rendszeresen felülvizsgálja a kérdőívet, amely a felmérés 2003-as bevezetése óta értékes eszköznek bizonyult az euroövezeti banki hitelezési feltételek elemzése szempontjából. A kérdőív legutóbbi módosításakor minimális változtatás történt, hogy a részt vevő bankok adatszolgáltatási terhe csak korlátozottan emelkedjen meg. A módosításokat a felmérés 2024. áprilisi kiadásában vezetik be.

Piaci műveletek

A likviditási keretek meghosszabbítása 2025 januárjáig

Az EKB 2024. január 29-én bejelentette, hogy a Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2025. január 31-ig meghosszabbítja a meglevő repokereteket hét euroövezeten kívüli központi bankkal (Magyar Nemzeti Bank, Albán Nemzeti Bank, Andorrai Pénzügyi Hatóság, az Észak-macedón Köztársaság Nemzeti Bankja, San Marino Köztársaság Központi Bankja, Montenegrói Központi Bank és a Koszovói Köztársaság Központi Bankja). A döntés alapja az euroalapú likviditási keretek új keretrendszerének 2023-ban történt elfogadása, amelyről bővebb magyarázat az EKB honlapján található.

Az eurorendszer monetáris politikai keretének végrehajtásáról szóló jogi aktusok módosításai

2024. február 8-án a Kormányzótanács elfogadta az eurorendszer monetáris politikai keretét végrehajtó jogi aktusok módosításait. A módosító jogi aktusok a következők: az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2024/4 iránymutatás; az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2024/5 iránymutatás; az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2024/6 iránymutatás; valamint az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozat módosításáról szóló EKB/2024/7 határozat.

A bevezetett módosítások 2024. május 6-tól hatályosak, és olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek értelmében a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a továbbiakban nem lehet biztosítékként használni a további hitelkövetelések keretei között, közelebbről meghatározzák a kezessel rendelkező eszközökre vonatkozó fedezetelfogadhatósági szabályokat, létrehozzák az általános kereteken belül a nemteljesítési események egységes jegyzékét, valamint a könnyebb érthetőség és az egyértelműség érdekében szerkesztési módosításokat tartalmaznak. Az összes jogi aktus megtekinthető az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a készpénzforgalmi infrastrukturális hálózatról

A Kormányzótanács 2024. február 6-án elfogadta a CON/2024/3 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank megkeresése alapján adott ki.

Az EKB véleménye a hitelintézetekre kivetett különadóról

A Kormányzótanács 2024. február 14-én elfogadta az EKB saját kezdeményezésére kiadott CON/2024/4 véleményt.

Szervezetirányítás

Az EKB határozata a javadalmazásra és a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a felügyelt szervezetek által értékelés céljából jelentett adatok gyűjtéséről

A Kormányzótanács 2024. január 29-én elfogadta a javadalmazási gyakorlatokra, a nemek közötti bérkülönbségre, a jóváhagyott magasabb arányokra és a magas jövedelmű személyekre vonatkozó információknak az illetékes nemzeti hatóságok által az Európai Központi Bank részére, értékelés céljából történő jelentéséről szóló EKB/2024/2 határozatot.

Az EKB ajánlása a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2024. január 29-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett, a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról szóló EKB/2024/3 ajánlást.

Az EKB 2023. évi Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2024. február 21-én elfogadta az EKB 2023. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény megtekinthető az EKB honlapján.

A Statisztikai Bizottság (STC) és a Belső Ellenőrzési Bizottság (IAC) elnökeinek kinevezése

A Kormányzótanács 2024. február 21-én azonnali hatállyal Claudia Mannt, az EKB statisztikai főigazgatóját a Statisztikai Bizottság elnökévé, illetve Banafsheh Geretzkit, az EKB belső ellenőrzési igazgatóját a Belső Ellenőrzési Bizottság elnökévé nevezte ki. A megbízatás 2025. december 31-ig szól, hogy egybeessen a KBER/eurorendszer 2022 decemberében kinevezett vagy tisztségében megerősített többi bizottsági elnökének hivatali idejével. A megbízások alapja az EKB-nál a vezetői kinevezésekről nemrégiben hozott határozatok, amelyekről az EKB honlapján megtekinthető sajtóközleményekben adtak tájékoztatást.

Statisztika

Az integrált adatszolgáltatási keretrendszerrel (IReF) összefüggésben végzett kiegészítő költség-haszon elemzés és a keretrendszer áttekintése

A Kormányzótanács 2024. február 1-jén tudomásul vette az IReF-rendelet országspecifikus követelményekre való kiterjesztését vizsgáló kiegészítő költség-haszon elemzést bemutató jelentést és az eurorendszer IReF-projektjének áttekintését ismertető feljegyzést. A jelentés és a feljegyzés megtekinthető az EKB honlapján.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB módosított útmutatója a belső modellekről

A Kormányzótanács 2024. február 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy a vonatkozó nyilvános konzultáció során kapott észrevételek beépítését követően közzétegye a belső modellekről szóló módosított EKB-útmutatót és az észrevételek áttekintését és értékelését ismertető, visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozatot. Az útmutató és a visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozat megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok