Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset
(muut kuin korkopäätökset)

Helmikuu 2024

23.2.2024

Rahapolitiikka

Muutoksia pankkien luotonantokyselyn vakiolomakkeeseen

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.1.2024 muutoksia euroalueen pankkien luotonantokyselyssä käytettävään vakiolomakkeeseen. Luotonantokysely otettiin käyttöön vuonna 2003, ja se on osoittautunut hyödylliseksi euroalueen pankkien luotonantotilanteen analyysissa. Eurojärjestelmä arvioi kyselylomakkeen säännöllisesti sen laadukkuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja hyödyllisyyden varmistamiseksi. Lomakkeen muutokset on pidetty mahdollisimman vähäisinä, jotta kyselyyn osallistuvien pankkien raportointitaakka ei kasvaisi. Muutokset otetaan käyttöön huhtikuun 2024 kyselykierroksella.

Markkinaoperaatiot

Likviditeettijärjestelyjä jatketaan tammikuuhun 2025 asti

EKP ilmoitti 29.1.2024 julkaistussa blogissa EKP:n neuvoston päättäneen jatkaa 31.1.2025 saakka reposopimuksia, jotka on tehty seitsemän euroalueen ulkopuolisen keskuspankin kanssa (Albanian, Montenegron, Kosovon tasavallan, Pohjois-Makedonian tasavallan, San Marinon tasavallan ja Unkarin keskuspankit sekä Andorran finanssivalvontaviranomainen). Päätös tehtiin vuonna 2023 käyttöön otetun euromääräisten likviditeettijärjestelyjen uuden järjestelmän vuoksi. Likviditeettijärjestelyistä kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia eurojärjestelmän rahapolitiikan täytäntöönpanoa koskeviin säädöksiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.2.2024 muutoksia eurojärjestelmän rahapolitiikan täytäntöönpanoa koskeviin säädöksiin. Muutokset on tehty seuraavilla säädöksillä: suuntaviivat EKP/2024/4 eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta, suuntaviivat EKP/2024/5 eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta, suuntaviivat EKP/2024/6 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta ja päätös EKP/2024/7 pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta annetun päätöksen (EU) 2020/440 muuttamisesta.

Muutossäädöksiä sovelletaan 6.5.2024 alkaen. Niihin sisältyvien säännösten mukaan lyhytaikaisia velkainstrumentteja ei enää käytetä muihin lainasaamisiin luettavina vakuuksina. Säännöksillä myös selvennetään sellaisten omaisuuserien vakuuskelpoisuussääntöjä, joilla on takaaja, ja laaditaan yhdenmukaistettu luettelo velvoitteiden laiminlyöntitapauksista. Lisäksi muutossäädöksiin sisältyy toimituksellisia muutoksia, joilla säädöstekstejä yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Kaikki muutossäädökset on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto käteisinfrastruktuuriverkostosta Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 6.2.2024 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2024/3.

EKP:n lausunto luottolaitoksilta perittävästä erityismaksusta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2024 EKP:n omasta aloitteesta laaditun lausunnon CON/2024/4.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätös valvottavien yhteisöjen raportoimien tietojen keruusta palkitsemista ja suurituloisia koskevien tietojen vertailua varten

EKP:n neuvosto 29.1.2024 päätöksen EKP/2024/2 palkitsemista, sukupuolten palkkaeroja, suhteiden hyväksyttyjä korkeampia tasoja ja suurituloisia koskevien tietojen raportoinnista kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta Euroopan keskuspankille vertailua varten.

EKP:n suositus Luxemburgin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 29.1.2024 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2024/3 Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista.

EKP:n tilinpäätös 2023

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.2.2024 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen tilikaudelta 2023. Tilinpäätös ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastokomitean ja sisäisen tarkastuksen komitean uudet puheenjohtajat

EKP:n neuvosto nimitti 21.2.2024 EKP:n tilastoinnin pääosaston johtajan Claudia Mannin tilastokomitean puheenjohtajaksi ja EKP:n sisäisen tarkastuksen osaston johtajan Banafsheh Geretzkin sisäisen tarkastuksen komitean puheenjohtajaksi. Heidän toimikautensa alkoivat välittömästi, ja ne päättyvät 31.12.2025 eli samaan aikaan kuin kaikkien muiden joulukuussa 2022 nimitettyjen tai uudelleennimitettyjen EKPJ:n/eurojärjestelmän komiteoiden puheenjohtajien toimikaudet. Nimitykset perustuvat EKP:n johtajanimityksiä koskeviin tuoreisiin päätöksiin, joita koskevat lehdistötiedotteet on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Integroitua raportointijärjestelmää (IReF) täydentävä kustannus-hyötyanalyysi ja järjestelmän yleiskatsaus

EKP:n neuvosto tutustui 1.2.2024 raporttiin, jossa esitetään täydentävä kustannus-hyötyanalyysi suunnitellun IReF-asetuksen laajentamisesta kattamaan maakohtaiset vaatimukset. Se tutustui myös muistioon, jossa luodaan yleiskatsaus eurojärjestelmän IReF-hankkeeseen. Raportti ja muistio ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n pankkivalvonta

Tarkistuksia sisäisten mallien oppaaseen

EKP:n neuvosto jätti 5.2.2024 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista julkisessa kuulemisessa saatuihin kommentteihin perustuva sisäisten mallien tarkistettu opas ja kommenteista laadittu palauteyhteenveto. Opas ja palauteyhteenveto ovat luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle