Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2020

26 iunie 2020

Operațiuni de piață

Aranjament privind o linie repo în scop preventiv cu Banca Națională a României

La data de 5 iunie 2020, BCE a anunțat aprobarea de către Consiliul guvernatorilor a introducerii unui aranjament privind o linie repo destinată furnizării de lichiditate în euro Băncii Naționale a României pentru a veni în întâmpinarea posibilei apariții a unui necesar de lichiditate în euro, în contextul disfuncționalităților pieței manifestate pe fondul șocului indus de coronavirus (COVID-19). Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Calendarele orientative privind operațiunile de licitație periodice, rezervele minime obligatorii și perioadele de aplicare ale Eurosistemului

La data de 5 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarele orientative privind operațiunile de licitație periodice, rezervele minime obligatorii și perioadele de aplicare ale Eurosistemului pentru anul 2021, precum și un amendament prin care sfârșitul celei de-a opta perioade de aplicare din 2020 a fost devansat cu o săptămână pentru a corespunde calendarului ședințelor Consiliului guvernatorilor din 2021, aprobat și publicat recent. Calendarele sunt disponibile pe website-ul BCE, alături de două comunicate de presă pe aceeași temă.

Extinderea în continuare a cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor ca răspuns la pandemia de COVID-19

La data de 8 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat solicitările din partea a două bănci centrale naționale (BCN) de a crea noi cadre temporare pentru creanțe suplimentare de natura creditelor și, de asemenea, a aprobat modificarea cadrelor existente pentru alte două BCN. Cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor au fost introduse în 2011 pentru a permite BCN din Eurosistem să accepte temporar drept garanții anumite creanțe de natura creditelor care nu respectă normele de eligibilitate și/sau standardele de calitate a creditului stabilite în Documentația generală. Pachetul de măsuri de relaxare privind garanțiile adoptat de Consiliul guvernatorilor la data de 7 aprilie 2020 a introdus posibilitatea extinderii în continuare a acestor cadre. Acceptarea cadrelor face obiectul aprobării prealabile a Consiliului guvernatorilor. Informații mai detaliate privind cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor sunt disponibile pe website-ul BCE.

Modificări aduse componenței grupurilor OTRTL III

La data de 9 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis că modificările aduse parametrilor operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III), introduse prin modificarea Deciziilor BCE/2020/13 și BCE/2020/25, precum și circumstanțele excepționale care au condus la acestea constituie motive obiective care justifică o deviere de la condițiile prevăzute la articolul 3 alineatele (2) și (3) din Decizia BCE/2019/21. În consecință, Consiliul guvernatorilor a decis să autorizeze modificarea componenței grupurilor OTRTL III a căror participare se baza pe condițiile inițiale aplicabile OTRTL III, permițând includerea unor membri noi în aceste grupuri. Pot fi incluse numai instituțiile care nu au participat încă pe bază individuală la nicio OTRTL III sau care nu fac parte dintr-un grup OTRTL III recunoscut. O perioadă de grație pentru includerea de noi membri în cadrul unui grup OTRTL III va fi acordată până la 17 august 2020, ceea ce implică faptul că orice modificări aduse componenței grupului se vor aplica numai începând cu a cincea OTRTL III. Informații mai detaliate sunt disponibile pe website-ul BCE.

Efectuarea cu o frecvență redusă a operațiunilor în dolari SUA cu scadența la șapte zile

La data de 17 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să modifice frecvența zilnică a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadența la șapte zile, care vor fi efectuate de trei ori pe săptămână începând cu 1 iulie 2020. Având în vedere scăderea considerabilă a cererii pentru aceste operațiuni, băncile centrale din rețeaua de swap (inclusiv Rezervele Federale ale SUA, BCE, Banca Națională a Elveției, Bank of Canada, Banca Japoniei și Bank of England) au convenit asupra faptului că reducerea frecvenței operațiunilor nu ar periclita eficacitatea acestora ca mecanism de sprijin destinat furnizării de lichiditate. Această acțiune coordonată a fost anunțată prin intermediul unui comunicat de presă comun, publicat simultan pe website-urile tuturor băncilor centrale din rețeaua de swap.

Înființarea unui cadru pentru furnizarea de lichiditate în euro băncilor centrale din afara zonei euro

La data de 24 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să înființeze Facilitatea repo a Eurosistemului pentru băncile centrale (Eurosystem Repo Facility for Central Banks – EUREP), destinată furnizării de lichiditate în euro unei serii ample de bănci centrale din afara zonei euro în schimbul unui set predefinit de garanții și condiții pentru reducerea riscurilor la adresa bilanțului, asigurând totodată un tratament egal între băncile centrale care solicită lichiditate. Informații mai detaliate sunt prezentate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Actualizarea regulamentului de procedură al Grupului de coordonare a depozitarilor centrali de instrumente financiare din cadrul TARGET2-Securities

La data de 29 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat regulamentul de procedură actualizat al Grupului de coordonare a depozitarilor centrali de instrumente financiare din cadrul TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group – T2S CSG). Actualizarea implementează o recomandare din partea examinatorului extern al T2S de a documenta în mod formal o serie de puncte fixe de pe ordinea de zi a ședințelor T2S CSG. Regulamentul de procedură actualizat este disponibil pe website-ul BCE.

Situațiile financiare ale T2S pentru anul 2019

La data de 29 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea situațiilor financiare anuale aferente T2S pentru anul 2019, care au făcut obiectul unui audit extern complet și independent. Publicarea acestor situații îndeplinește o obligație prevăzută în Acordul-cadru privind T2S și este destinată informării clienților și a părților interesate ale T2S, precum și a publicului larg cu privire la situația financiară a T2S.

Politica de comisionare pentru T2

La data de 18 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat politica de comisionare pentru viitorul serviciu T2, bazată pe politica actuală pentru TARGET2, precum și publicarea acesteia pe website-ul BCE într-o etapă ulterioară. T2 este un serviciu nou care va fi introdus în momentul livrării proiectului de consolidare T2-T2S. Ca urmare, serviciul TARGET2 actual va avea două componente distincte: gestionarea centralizată a lichidității (Central Liquidity Management – CLM) și decontarea pe bază brută în timp real (Real-Time Gross Settlement – RTGS). Politica de comisionare pentru T2 poate fi evaluată după doi ani, în funcție de evoluția creșterii volumului RTGS. Informații mai detaliate vor fi publicate în timp util pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la limitarea plăților în numerar efectuate prin intermediul serviciilor poștale și la măsurile de combatere a spălării banilor în Belgia

La data de 25 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/17, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Avizul Băncii Centrale Europene cu privire la numirea Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland în calitate de depozitar al registrelor beneficiarilor reali ai anumitor entități financiare

La data de 18 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/18, la solicitarea ministrului finanțelor din Irlanda.

Statistică

Extinderea grupului pentru statistici privind posturile bilanțiere individuale

La data de 5 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat extinderea grupului de instituții de credit din zona euro pentru transmiterea către BCE de posturi bilanțiere individuale, în vederea includerii instituțiilor mai puțin semnificative în grup. În consecință, grupul se va mări de la 300 la aproximativ 3 000 de instituții de credit. Cu toate acestea, sarcina de raportare a instituțiilor de credit vizate va rămâne nemodificată, dat fiind că datele lor sunt deja raportate băncilor centrale naționale în baza Regulamentului BCE/2013/33. O notificare pe această temă, destinată informării agenților raportori, este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Politica de publicare a memorandumurilor de înțelegere în materie de supraveghere

La data de 26 mai 2020, Consiliul de supraveghere nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba o politică de publicare a memorandumurilor de înțelegere în materie de supraveghere pe care BCE le încheie cu autorități naționale competente din UE care nu fac parte din Mecanismul unic de supraveghere (MUS), alte autorități naționale sau ale UE și autorități din țări terțe. Bazându-se pe principiul transparenței, politica prevede, în teorie, publicarea tuturor memorandumurilor de înțelegere în materie de supraveghere pe care BCE le-a negociat și semnat în nume propriu, cu excepția cazului în care este identificat un motiv pentru ca un astfel de memorandum sau părți ale sale să nu fie publicate, în conformitate cu unul dintre criteriile definite la articolul 4 din Decizia BCE/2004/3.

Raportul BCE privind subscrierea creditelor

La data de 2 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba publicarea unui raport care să prezinte principalele constatări ale exercițiului de colectare a datelor privind subscrierea creditelor din 2019. Acest raport oferă o perspectivă unică asupra standardelor și practicilor de creditare la nivelul zonei euro, esențiale pentru stabilitatea instituțiilor semnificative din regiune. Raportul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Rezultatele evaluărilor cuprinzătoare privind cinci bănci croate, precum și UBS și Bank of America

La data de 4 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba rezultatele finale ale evaluărilor cuprinzătoare efectuate pentru cinci bănci croate (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska și Hrvatska poštanska banka), precum și pentru UBS Europe SE și Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Prima evaluare cuprinzătoare a fost efectuată în urma solicitării Croației de a iniția o cooperare strânsă cu BCE, iar cea de-a doua a fost necesară după ce băncile respective și-au transferat activitatea comercială din Regatul Unit în zona euro ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, dat fiind că dimensiunea acestor bănci ar implica supravegherea lor directă de către BCE. Două comunicate de presă pe această temă, alături de rezultatele complete ale evaluărilor, pe care băncile implicate au consimțit să le publice, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind calcularea scadenței medii ponderate pentru tranșele de securitizare

La data de 9 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la intenția BCE de a respecta, în legătură cu instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, Ghidul ABE din 4 mai 2020 privind determinarea scadenței medii ponderate (weighted average maturity – WAM) a plăților contractuale scadente în cadrul tranșei în conformitate cu articolul 257 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media