European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2013

Operaţiuni de piaţă

Răspunsul Eurosistemului la consultările publice privind reglementarea valorilor de referinţă financiare

La data de 4 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsurile Eurosistemului la consultarea publică a ABE şi AEVMP privind principiile proceselor de stabilire a valorilor de referinţă în UE şi la raportul de consultare al IOSCO privind valorile de referinţă financiare. Răspunsurile Eurosistemului, alături de un comunicat de presă pe aceeaşi temă, publicat la data de 8 februarie 2013, sunt disponibile pe website‑ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Forumul SecuRe Pay – Recomandări privind securitatea plăţilor prin internet

La data de 25 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat „Recomandările referitoare la securitatea plăţilor prin internet” şi rezultatele consultării publice aferente lansate în anul 2012, precum şi publicarea acestora pe website‑ul BCE. De asemenea, a decis lansarea unei consultări publice cu durata de două luni referitoare la „Recomandările privind serviciile care permit accesul la contul de plăţi”. Aceste documente, alături de un comunicat de presă pe aceeaşi temă, au fost publicate la data de 31 ianuarie 2013 pe website‑ul BCE.

Evaluare ad-hoc a LuxCSD în raport cu standardele de utilizare a sistemelor de decontare a instrumentelor financiare

La data de 4 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat noul sistem de decontare a instrumentelor financiare (SSS) LuxCSD ca fiind eligibil pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista cuprinzătoare a tuturor SSS existente şi a conexiunilor eligibile pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului este disponibilă pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la noile competenţe acordate Băncii Naţionale a României în ceea ce priveşte datoria suverană şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane

La data de 29 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/6, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Avizul BCE cu privire la tranzacţiile de transfer credit şi direct debit în Italia

La data de 30 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/7, la solicitarea Banca d’Italia.

Avizul BCE cu privire la garanţia de stat care acoperă anumite angajamente ale filialelor Dexia SA în Franţa

La data de 1 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/8, la solicitarea Ministerului Economiei şi Finanţelor din Franţa.

Avizul BCE cu privire la limitarea plăţilor cu numerar în Danemarca

La data de 1 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/9, la solicitarea Ministerului Justiţiei din Danemarca.

Avizul BCE cu privire la limitarea plăţilor cu numerar în contextul plăţii salariilor în Finlanda

La data de 8 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/11, la solicitarea Ministerului Muncii şi Economiei din Finlanda.

Avizul BCE cu privire la acceptarea de depozite şi administrarea contului de titluri de valoare de către Trezoreria Ungariei

La data de 12 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/12, la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la modalitatea modificată de calcul al contribuţiei anuale pentru stabilitatea financiară în Belgia

La data de 18 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/13, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la cadrul de supraveghere a pieţei financiare din Polonia

La data de 20 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/14, la solicitarea Parlamentului polonez.

Avizul BCE cu privire la distribuirea profitului Bank of Greece

La data de 20 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/15, la solicitarea Bank of Greece.

Guvernanţa corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Cyprus

La data de 4 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2013/3 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Cyprus. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 9 februarie 2013 şi este disponibilă pe website‑ul BCE.

Conturile anuale 2012 ale BCE

La data de 20 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar 2012. Conturile anuale, alături de un comunicat de presă pe această temă, au fost publicate în ziua următoare. Raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2012 va fi publicat în Raportul anual 2012 al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media