European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB
(jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2013

Tržní operace

Odpověď Eurosystému na veřejné konzultace o regulaci finančních referenčních hodnot

Rada guvernérů schválila 4. února 2013 odpovědi Eurosystému na veřejnou konzultaci vedenou EBA a ESMA o zásadách postupů při stanovování referenčních hodnot v EU a na zprávu IOSCO o konzultaci o finančních referenčních hodnotách. Odpovědi Eurosystému společně se související tiskovou zprávou zveřejněnou 8. února 2013 jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Fórum o bezpečnosti malých plateb (SecuRe Pay Forum) – doporučení pro bezpečnost placení prostřednictvím internetu

Rada guvernérů schválila 25. ledna 2013 „doporučení pro bezpečnost placení prostřednictvím internetu“ a výsledek související veřejné konzultace zahájené v roce 2012 a dále schválila jejich zveřejnění na internetových stránkách ECB. Dále rozhodla zahájit dvouměsíční veřejnou konzultaci o „doporučeních pro služby přístupu k platebnímu účtu“. Tyto dokumenty společně se související tiskovou zprávou byly zveřejněny 31. ledna 2013 na internetových stránkách ECB.

Ad hoc hodnocení LuxCSD vůči standardům pro používání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry

Rada guvernérů schválila 4. února 2013 nový systém vypořádání obchodů s cennými papíry (SSS) LuxCSD jako způsobilý pro použití v úvěrových operacích Eurosystému. Úplný seznam všech stávajících SSS a propojení způsobilých pro použití v úvěrových operacích Eurosystému jsou uvedeny na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k novým pravomocím Banca Naţională a României, které se týkají státního dluhu a swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy

Rada guvernérů přijala 29. ledna 2013 stanovisko CON/2013/6 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k úhradám a inkasním transakcím v Itálii

Rada guvernérů přijala 30. ledna 2013 stanovisko CON/2013/7 na žádost Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k francouzské státní záruce vztahující se na některé závazky dceřiných společností Dexia SA

Rada guvernérů přijala 1. února 2013 stanovisko CON/2013/8 na žádost francouzského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérů přijala 1. února 2013 stanovisko CON/2013/9 na žádost dánského ministerstva spravedlnosti.

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v souvislosti s vyplácením mezd ve Finsku

Rada guvernérů přijala 8. února 2013 stanovisko CON/2013/11 na žádost finského ministerstva zaměstnanosti a hospodářství.

Stanovisko ECB k přijímání vkladů a správě účtů cenných papírů ze strany maďarské státní pokladny

Rada guvernérů přijala 12. února 2013 stanovisko CON/2013/12 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Stanovisko ECB k úpravě výpočtu ročního příspěvku na finanční stabilitu v Belgii

Rada guvernérů přijala 18. února 2013 stanovisko CON/2013/13 na žádost belgického ministerstva financí.

Stanovisko ECB k polskému rámci dohledu nad finančním trhem

Rada guvernérů přijala 20. února 2013 stanovisko CON/2013/14 na žádost polského parlamentu.

Stanovisko ECB k rozdělování zisku Bank of Greece

Rada guvernérů přijala 20. února 2013 stanovisko CON/2013/15 na žádost Bank of Greece.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Cyprus

Rada guvernérů přijala 4. února 2013 doporučení ECB/2013/3 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus. Doporučení bylo 9. února 2013 zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2012

Rada guvernérů schválila 20. února 2013 auditovanou roční účetní závěrku ECB za účetní rok 2012. Roční účetní závěrka společně se související tiskovou zprávou byla v následující den zveřejněna. Zpráva o činnosti za rok 2012 bude zveřejněna ve výroční zprávě ECB za rok 2012.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média