European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi
(papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada februāris

Tirgus operācijas

Eurosistēmas atbilde uz sabiedrisko apspriešanos par finanšu etalonu regulējumu

Padome 2013. gada 4. februārī apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz EBA un EVTI sabiedrisko apspriešanos par etalonu noteikšanas procesu principiem ES un uz IOSCO konsultāciju ziņojumu par finanšu etaloniem. Eurosistēmas atbildes kopā ar attiecīgo paziņojumu presei, kas publicēts 2013. gada 8. februārī, pieejamas ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

SecuRePay Forum – ieteikumi par interneta maksājumu drošību

Padome 2013. gada 25. janvārī apstiprināja "Ieteikumus par interneta maksājumu drošību" un ar to saistītās 2012. gadā uzsāktās sabiedriskās apspriešanās rezultātus, kā arī to publicēšanu ECB interneta vietnē. Tika arī pieņemts lēmums sākt divus mēnešus ilgu sabiedrisko apspriešanos saistībā ar "Ieteikumiem par maksājumu konta piekļuves pakalpojumiem". Šie dokumenti kopā ar attiecīgo paziņojumu presei 2013. gada 31. janvārī tika publicēti ECB interneta vietnē.

LuxCSD ad hoc novērtējums attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmas izmantošanas standartiem

Padome 2013. gada 4. februārī apstiprināja jauno vērtspapīru norēķinu sistēmu (VNS) LuxCSD kā atbilstošu izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās atbilstošo vērtspapīru norēķinu sistēmu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Banca Naţională a României piešķirtajām jaunajām pilnvarām attiecībā uz valsts parādu un kredītriska mijmaiņas darījumiem

Padome 2013. gada 29. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2013/6 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par kredīta pārvedumu un tiešā debeta darījumiem Itālijā

Padome 2013. gada 30. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2013/7 pēc Banca d’Italia lūguma.

ECB par Francijas valsts garantijām attiecībā uz dažām Dexia SA meitasuzņēmumu saistībām

Padome 2013. gada 1. februārī pieņēma Atzinumu CON/2013/8 pēc Francijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem Dānijā

Padome 2013. gada 1. februārī pieņēma Atzinumu CON/2013/9 pēc Dānijas Republikas Tieslietu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem saistībā ar algu izmaksu Somijā

Padome 2013. gada 8. februārī pieņēma Atzinumu CON/2013/11 pēc Somijas Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Ungārijas Valsts kases veikto noguldījumu pieņemšanu un vērtspapīru konta pārvaldīšanu

Padome 2013. gada 12. februārī pieņēma Atzinumu CON/2013/12 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par finanšu stabilitātes gada iemaksas grozīto aprēķinu Beļģijā

Padome 2013. gada 18. februārī pieņēma Atzinumu CON/2013/13 pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Polijas finanšu tirgus uzraudzības regulējumu

Padome 2013. gada 20. februārī pieņēma Atzinumu CON/2013/14 pēc Polijas parlamenta lūguma.

ECB atzinums par Bank of Greece peļņas sadali

Padome 2013. gada 20. februārī pieņēma Atzinumu CON/2013/15 pēc Bank of Greece lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējo revidentu

Padome 2013. gada 4. februārī pieņēma Ieteikumu ECB/2013/3 Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējo revidentu. Ieteikums 2013. gada 9. februārī publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

ECB 2012. gada finanšu pārskatiem

Padome 2013. gada 20. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2012. finanšu gadu. Finanšu pārskati un attiecīgais paziņojums presei tika publicēti nākamajā dienā. Vadības ziņojums par 2012. gadu tiks publicēts ECB 2012. gada pārskatā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem