European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2013. február

Piaci műveletek

Az eurorendszer válasza a pénzügyi referenciamutatók szabályozásáról szóló nyilvános konzultációra

2013. február 4-én a Kormányzótanács jóváhagyta az eurorendszer válaszát az uniós referenciameghatározási folyamatok alapelveiről szóló, az EBA és az ESMA által szervezett nyilvános konzultációra, valamint az IOSCO pénzügyi referenciamutatókról szóló jelentésére. Az eurorendszer válasza és 2013. február 8-án megjelent sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

SecuRe Pay fórum – javaslatok az internetes fizetési tranzakciók biztonságáról

2013. január 25-én a Kormányzótanács jóváhagyta a „Recommendations for the security of internet payments” (Javaslatok az internetes fizetési tranzakciók biztonságáról) című ajánlásokat, valamint az ehhez kapcsolódó, 2012-ben elindított nyilvános konzultáció eredményeit, beleértve mindkét anyag internetes közzétételét. A testület egyszersmind arról is döntött, hogy „Javaslatok a fizetési számlához való hozzáférési szolgáltatásokról” címmel kéthónapos nyilvános konzultációt indít útjára. A dokumentumok és a kapcsolódó sajtóközlemény 2013. január 31-én jelent meg az EKB weboldalán.

A LuxCSD értékelése az értékpapír-elszámolási rendszerekre vonatkozó standardok szerint

2013. február 4-én a Kormányzótanács jóváhagyta az új értékpapír-elszámolási rendszer (SSS), a LuxCSD elfogadhatóvá nyilvánítását az eurorendszer hitelműveleteihez. Az eurorendszer hitelműveletei során igénybe vehető értékpapír-elszámolási rendszerek és kapcsolatok teljes listája az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Banca Naţională a României-nek az államadóssággal és az állampapírra vonatkozó hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos új hatásköreiről

2013. január 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/6 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az olaszországi átutalási és közvetlen számlaterhelési műveletekről szóló rendelkezéseiről

2013. január 30-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/7 véleményt, amelyet a Banca d’Italia felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Dexia SA leányvállalatainak egyes kötelezettségeit lefedő francia állami garanciáról

2013. február 1-jén a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/8 véleményt, amelyet a francia gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a készpénzfizetések korlátozásáról Dániában

2013. február 1-jén a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/9 véleményt, amelyet a dán igazságügyi minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a finn bérkifizetések tekintetében történő készpénzfizetés-korlátozásról

2013. február 8-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/11 véleményt, amelyet a finn foglalkoztatási és gazdasági minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Államkincstár betétgyűjtési és értékpapírszámla-vezetési tevékenységéről

2013. február 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/12 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi stabilitási hozzájárulás módosított számítási módjáról

2013. február 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/13 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a lengyel pénzügyi piaci felügyeleti keretrendszerről

2013. február 20-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/14 véleményt, amelyet a lengyel parlament felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Bank of Greece nyereségfelosztásáról

2013. február [20]-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/15 véleményt, amelyet a Bank of Greece felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2013. február 4-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2013/3 ajánlást a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás 2013- február 9-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán is megjelent.

Az EKB 2012-es éves beszámolója

A Kormányzótanács 2013. február 20-án elfogadta az EKB 2012. pénzügyi évre vonatkozó auditált éves beszámolóját. Az éves beszámolót és a vonatkozó sajtóközleményt a következő napon tették közzé. Az EKB 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentés az EKB 2012-es Éves jelentésében kerül publikálásra.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok