European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2013

Markttransacties

Antwoorden van het Eurosysteem op de openbare raadplegingen betreffende de regulering van financiële benchmarks

Op 4 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de antwoorden van het Eurosysteem op de door de EBA (European Banking Authority) en de ESMA (European Securities and Markets Authority) gehouden openbare raadpleging betreffende de beginselen voor de procedures voor benchmark-bepaling in de EU en op het door de IOSCO (International Organisation of Securities Commissions) opgestelde raadplegingsrapport betreffende financiële benchmarks. De antwoorden van het Eurosysteem zijn, samen met een op 8 februari 2013 gepubliceerd persbericht over dit onderwerp, beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

SecuRe Pay Forum – Aanbevelingen voor de veiligheid van internetbetalingen

Op 25 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de “Recommendations for the security of internet payments”, en aan de uitkomsten van de in 2012 gehouden openbare raadpleging over dit onderwerp en de publicatie ervan op de website van de ECB. De Raad besloot tevens van start te gaan met een twee maanden durende openbare raadpleging betreffende de “Recommendations for payment account access services” [Aanbevelingen voor diensten op het vlak van toegang tot betalingsrekeningen]. Deze documenten zijn, samen met een persbericht over dit onderwerp, op 31 januari 2013 gepubliceerd op de website van de ECB.

Ad hoc-beoordeling van LuxCSD aan de hand van de normen voor het gebruik van effectenafwikkelingssystemen

Op 4 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het nieuwe effectenafwikkelingssysteem LuxCSD waardoor het in aanmerking komt voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst van alle bestaande effectenafwikkelingssystemen en koppelingen die in aanmerking komen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem, is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake nieuwe aan de Banca Naţională a României toegekende bevoegdheden inzake nationale schuld en nationale kredietverzuimswaps

Op 29 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/6.

ECB-Advies inzake geldovermakingen en automatische-incassotransacties in Italië

Op 30 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca d’Italia, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/7.

ECB-Advies inzake een overheidsgarantie voor bepaalde verbintenissen van dochtermaatschappijen van Dexia SA in Frankrijk

Op 1 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse Ministerie van Economie en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/8.

ECB-Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten in Denemarken

Op 1 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Deense Ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/9.

ECB-Advies inzake beperkingen van betalingen in contanten bij loonuitbetaling in Finland

Op 8 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Finse Ministerie van Werkgelegenheid en de Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/11.

ECB-Advies inzake het aantrekken van deposito's en effectenrekeningbeheer door de schatkist in Hongarije 

Op 12 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/12.

ECB-Advies inzake de gewijzigde berekening van de jaarlijkse bijdrage betreffende de financiële stabiliteit in België

Op 18 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/13.

ECB-Advies inzake het toezichtkader financiële markten in Polen

Op 20 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/14.

ECB-Advies inzake de winstverdeling van de Bank of Greece

Op 20 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bank of Greece, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/15.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus

Op 4 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2013/3 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus. De Aanbeveling is op 9 februari 2013 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Jaarrekening van de ECB over 2012

Op 20 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants gecontroleerde Jaarrekening van de ECB voor het jaar 2012. De Jaarrekening is samen met een persbericht erover de volgende dag gepubliceerd. Een managementverslag voor het jaar 2012 zal worden gepubliceerd in het Jaarverslag van de ECB over 2012.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media