European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2013

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi vastus avalikule arutelule finantsvaldkonna võrdlusindeksite reguleerimise teemal

EKP nõukogu kiitis 4. veebruaril 2013 heaks eurosüsteemi vastused Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avalikule arutelule ELis võrdlusindeksite kehtestamise põhimõtete teemal ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni arutelu aruandele finantsvaldkonna võrdlusindeksite kohta. Eurosüsteemi vastused koos sellekohase pressiteatega avaldati EKP veebilehel 8. veebruaril 2013.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

SecuRe Pay foorum – internetimaksete turvalisust käsitlevad soovitused

25. jaanuaril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks „Soovitused internetimaksete turvalisuse kohta” ja 2012. aastal käivitatud seonduva avaliku arutelu tulemused ning nende avaldamise EKP veebilehel. Lisaks otsustas nõukogu algatada kahekuulise avaliku arutelu teemal „Soovitused maksekontole juurdepääsu teenuste kohta”. Need dokumendid koos sellekohase pressiteatega avaldati EKP veebilehel 31. jaanuaril 2013.

LuxCSD erakorraline hindamine väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamise standardite alusel

4. veebruaril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks uue väärtpaberiarveldussüsteemi LuxCSD kui eurosüsteemi laenuoperatsioonides kasutamiseks kõlbliku. Kõigi olemasolevate väärtpaberiarveldussüsteemide ning eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblike ühenduste loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Banca Naţională a României’le antud uue pädevuse kohta seoses riigi võlakirjade ja riigi võlakohustuse krediidiriski vahetustehingutega

29. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/6.

EKP arvamus kreeditkorraldus- ja otsearveldustehingute kohta Itaalias

30. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu Itaalia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/7.

EKP arvamus Prantsuse riigigarantii kohta, mis hõlmab teatavaid Dexia SA tütarettevõtjate kohustusi

1. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/8.

EKP arvamus sularahamaksete piiramise kohta Taanis

1. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu Taani justiitsministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/9.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta palga maksmisel Soomes

8. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu Soome töö- ja majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/11.

EKP arvamus seoses hoiuste võtmisega ja väärtpaberikonto haldusega Ungari rahandusministeeriumi poolt

12. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/12.

EKP arvamus finantsstabiilsuse aastasissemakse arvutamise muutmise kohta Belgias

18. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/13.

EKP arvamus finantsturgude järelevalve raamistiku kohta Poolas

20. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/14.

EKP arvamus Bank of Greece’i kasumijaotuse kohta

20. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu Kreeka keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/15.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Küprose keskpanga välisaudiitorite kohta

4. veebruaril 2013 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2013/3 Küprose keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 9. veebruaril 2013 ja on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP 2012. aasta finantsaruanne

20. veebruaril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2012. aasta auditeeritud finantsaruande. Finantsaruanne koos sellekohase pressiteatega avaldati järgmisel päeval. 2012. aasta tegevusaruanne avaldatakse EKP 2012. aasta aruandes.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid