European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2013

Markedsoperationer

Eurosystemets svar på offentlige høringer om reguleringen af finansielle benchmarks

Den 4. februar 2013 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets svar på EBA's og ESMA's offentlige høring om principperne for fastsættelsen af benchmarks i EU samt IOSCO's konsultationsrapport om finansielle benchmarks. Eurosystemets svar findes på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse herom, som blev offentliggjort den 8. februar 2013.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Anbefalinger fra SecuRe Pay, det europæiske forum for sikkerhed ved detailbetalinger, verørende sikkerhed ved internetbetaling

Styrelsesrådet godkendte den 25. januar 2013 rapporten "Recommendations for the security of internet payments" og resultatet af en dermed forbunden offentlig høring i 2012 samt offentliggørelsen af anbefalingerne på ECB's websted. Styrelsesrådet besluttede også at lancere en offentlig høring i to måneder om "Recommendations for payment account access services" (anbefalinger om tjenesteydelser i forbindelse med adgangen til betalingskonti). Høringsdokumenterne og en pressemeddelelse herom blev offentliggjort den 31. januar 2013 på ECB's websted.

Ad hoc-vurdering af LuxCSD i forhold til standarderne for anvendelse af værdipapirafviklingssystemer

Den 4. februar 2013 godkendte Styrelsesrådet det nye værdipapirafviklingssystem LuxCSD til deltagelse i Eurosystemets kreditoperationer. Den fuldstændige liste over værdipapirafviklingssystemer og links, der kan anvendes i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om de nye kompetencer, som Banca Naţională a României er blevet tildelt vedrørende statsobligationer og credit default swaps på statsobligationer

Den 29. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/6 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om kreditoverførsler og direkte debiteringer i Italien

Den 30. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/7 på anmodning af Banca d’Italia.

ECB's udtalelse om en fransk statsgaranti til dækning af visse af Dexia SA's datterselskabers forpligtelser

Den 1. februar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/8 på anmodning af det franske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling i Danmark

Den 1. februar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/9 på anmodning af Justitsministeriet.

ECB's udtalelse om begrænsninger i adgangen til at foretage kontantbetalinger i forbindelse med udbetaling af løn i Finland

Den 8. februar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/11 på anmodning af det finske ministerium for beskæftigelse og økonomi.

ECB's udtalelse om indlån til det ungarske finansministerium og dets forvaltning af værdipapirkonti

Den 12. februar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/12 på anmodning af det ungarske ministerium for den nationale økonomi.

ECB's udtalelse om den ændrede beregning af det årlige finansielle stabilitetsbidrag i Belgien

Den 18. februar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/13 på anmodning af det belgiske finansministerium.

ECB's udtalelse om rammerne for tilsynet med de finansielle markeder i Polen

Den 20. februar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/14 på anmodning af det polske parlament.

ECB's udtalelse om overskudsfordelingen i Bank of Greece

Den 20. februar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/15 på anmodning af Bank of Greece.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Cyprus

Den 4. februar 2013 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3). Henstillingen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 9. februar 2013 og findes på ECB's websted.

ECB's årsregnskab 2012

Den 20. februar 2013 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2012. Dagen efter offentliggjordes Årsregnskabet sammen med en pressemeddelelse herom. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2012 offentliggøres i ECB's årsberetning 2012.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt