European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. vasario mėn.

Rinkos operacijos

Eurosistemos atsakymas į viešas konsultacijas dėl finansinių lyginamųjų dydžių reguliavimo

2013 m. vasario 4 d. Valdančioji taryba pritarė Eurosistemos atsakymui į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVRPI) ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) viešas konsultacijas dėl principų, kuriais vadovaujantis nustatomi lyginamieji dydžiai ES ir atsakymui į Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos konsultacijų dėl finansinių lyginamųjų dydžių ataskaitą. Eurosistemos atsakymus ir 2013 m. vasario 8 d. paskelbtą susijusį pranešimą spaudai galima rasti ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumas (SecuRe Pay) – rekomendacijos dėl mokėjimų internetu saugumo

2013 m. sausio 25 d. Valdančioji taryba patvirtino „Rekomendacijas dėl mokėjimų internetu saugumo“ bei 2012 m. paskelbtus su tuo susijusios viešos konsultacijos rezultatus ir pritarė jų paskelbimui ECB interneto svetainėje. Ji taip pat nusprendė paskelbti dviejų mėnesių trukmės viešas konsultacijas dėl „Rekomendacijų dėl prieigos prie mokėjimo sąskaitų paslaugų“. Šie dokumentai ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. sausio 31 d.

Specialus įvertinimas, ar LuxCSD atitinka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų naudojimui taikomus standartus

2013 m. vasario 4 d. Valdančioji taryba pripažino LuxCSD, naują vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, tinkama Eurosistemos kredito operacijoms. Išsamus visų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir Eurosistemos kredito operacijoms tinkamų ryšių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl naujų Banca Naţională a României įgaliojimų dėl valstybės skolos ir valstybės kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių

2013 m. sausio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/6 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito pervedimo ir tiesioginio debeto sandorių Italijoje

2013 m. sausio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/7 Banca d’Italia prašymu.

ECB nuomonė dėl Prancūzijos valstybės garantijos tam tikriems Dexia SA patronuojamųjų įmonių įsipareigojimams

2013 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/8 Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo Danijoje

2013 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/9 Danijos teisingumo ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo išmokant atlyginimus Suomijoje

2013 m. vasario 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/11 Suomijos užimtumo ir ekonomikos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl galimybės Vengrijos iždui priimti indėlius ir administruoti vertybinių popierių sąskaitas

2013 m. vasario 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/12 Vengrijos ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl metinio finansinio stabilumo įnašo apskaičiavimo dalinio pakeitimo Belgijoje

2013 m. vasario 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/13 Belgijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos Lenkijoje

2013 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/14 Lenkijos parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl Bank of Greece pelno paskirstymo

2013 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/15 Bank of Greece prašymu.

Bendrasis valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus

2013 m. vasario 4 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2013/3 Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus. Rekomendacija 2013 m. vasario 9 d. paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ją galima rasti ir ECB interneto svetainėje.

ECB 2012 m. finansinės ataskaitos

2013  m. vasario 20 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2012 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės finansinės ataskaitos kartu su susijusiu pranešimu spaudai buvo paskelbtos kitą dieną. 2012 m. vadovybės ataskaita bus paskelbta ECB 2012 metų ataskaitoje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai