European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

helmikuu 2013

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän vastaus julkisiin kuulemisiin rahoitusalan viitekorkojen ja ‑indeksien sääntelystä

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.2.2013 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) julkiseen kuulemiseen viitekorkojen, ‑indeksien yms. vertailutasojen asettamisperiaatteista ja prosesseille asetettavista vaatimuksista EU:ssa sekä kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) kuulemisraporttiin rahoitusalan viitearvoista, ‑indekseistä yms. vertailutasoista. Eurojärjestelmän vastaukset ja 8.2.2013 julkaistu lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

SecuRe Pay ‑foorumin suositukset verkkomaksamisen turvallisuuden lisäämiseksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.1.2013 suositukset verkkomaksamisen turvallisuuden lisäämiseksi (”Recommendations for the security of internet payments”), niistä vuonna 2012 käynnistetyn julkisen kuulemisen tulokset sekä asiakirjojen julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti käynnistää julkisen kuulemisen maksutilien käyttöpalveluja koskevista suosituksista (”Recommendations for payment account access services”). Vastausaikaa on kaksi kuukautta. Nämä asiakirjat ja niitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 31.1.2013.

LuxCSD:n arviointi ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.2.2013 LuxCSD:n käytettäväksi uutena arvopaperikaupan selvitysjärjestelmänä eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Kattava lista kaikista eurojärjestelmän luotto-operaatioiden yhteydessä hyväksyttävistä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmistä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto valtionvelkaa ja valtionvelan luottoriskinvaihtosopimuksia koskevan uuden toimivallan myöntämisestä Banca Naţională a Românieille

EKP:n neuvosto antoi 29.1.2013 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/6.

EKP:n lausunto tilisiirroista ja suoraveloituksista Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 30.1.2013 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/7.

EKP:n lausunto Dexia SA:n tytäryhtiöiden tietyistä sitoumuksista annetusta Ranskan valtiontakauksesta

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2013 Ranskan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/8.

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2013 Tanskan oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/9.

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta palkanmaksussa Suomessa

EKP:n neuvosto antoi 8.2.2013 Suomen työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/11.

EKP:n lausunto Unkarin valtiovarainministeriön talletusten vastaanottamisesta ja arvopaperitilien hallinnasta

EKP:n neuvosto antoi 12.2.2013 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/12.

EKP:n lausunto vuosittaisen rahoitusvakausmaksun laskentaperusteiden muuttamisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 18.2.2013 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/13.

EKP:n lausunto finanssimarkkinoiden valvontakehyksestä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 20.2.2013 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2013/14.

EKP:n lausunto Bank of Greecen voitonjaosta

EKP:n neuvosto antoi 20.2.2013 Kreikan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/15.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Kyproksen keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 4.2.2013 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Central Bank of Cyprusin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/3). Suositus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 9.2.2013, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tilinpäätös 2012

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.2.2013 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2012. Tilinpäätös ja siitä kertova lehdistötiedote julkaistiin päivää myöhemmin. Johdon raportti vuodelta 2012 julkaistaan EKP:n vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle